στατικές μελέτες +

έτη εμπειρίας

αξιοπιστία

Ποιοι Είμαστε

Η «win² – Σύμβουλοι Μηχανικοί» είναι τεχνικό γραφείο που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές ώστε να μεγιστοποιείται ο λόγος αξία/κόστος (value for money).

win² - Σύμβουλοι Μηχανικοί (υπηρεσίες για μηχανικούς & ιδιώτες)
Ιδρυτής:

Χάρης Παπαδόπουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Δομοστατικής Κατεύθυνσης
Ενεργειακός Επιθεωρητής

Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας & Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αριθμός Μητρώου:

  • ΤΕΕ: 65914

  • ΕΥΕΠΕΝ: 7419

  • ΕΕΘ: 112418

ΓΕΜΗ:
040546306000

Υπηρεσίες προς Μηχανικούς

Στατικές Μελέτες
Στατικές Μελέτες
Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Αρχιτεκτονικά Σχέδια
Λογισμικό για Μηχανικούς
Λογισμικό για Μηχανικούς

Υπηρεσίες προς Ιδιοκτήτες Ακινήτων

Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Ρύθμιση Αυθαιρέτων
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Λογισμικό για Ιδιώτες
Λογισμικό για Ιδιώτες
Εκτιμήσεις Ακινήτων
Εκτιμήσεις Ακινήτων
Ανακαινίσεις
Ανακαινίσεις
Δανειοδοτήσεις
Δανειοδοτήσεις
Προώθηση Ακινήτων προς Πώληση ή Ενοικίαση
Προώθηση Ακινήτων προς Πώληση ή Ενοικίαση