1ο στιγμιότυπο από το PDF κωδικοποίησης του 4178 του 13
2ο στιγμιότυπο από το PDF κωδικοποίησης του 4178 του 134ο στιγμιότυπο από το PDF κωδικοποίησης του 4178 του 133ο στιγμιότυπο από το PDF κωδικοποίησης του 4178 του 13

Κωδικοποίηση Ν.4178/13

εφάπαξ τέλος: 40,00 + συνδρομή: 10,00 / έτος

Κωδικοποίηση του νόμου για τα αυθαίρετα Ν.4178/13 σε PDF (ebook), απαραίτητο εργαλείο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία Μηχανικό και Δικηγόρο.

356+627=983 σελίδες Α4

Σημειώσεις:
1) οι τιμές είναι τελικές, δηλαδή με τον ΦΠΑ,
2) το κόστος συνδρομής προστίθεται στο εφάπαξ κόστος αγοράς τη στιγμή της αγοράς.

Κατηγορία: Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή Προϊόντος

Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα και την τράπεζα γης, Ν.4178/13 ΦΕΚ 174/Α΄/08.08.2013, πλήρης, όπως ισχύει και με συνεχείς ενημερώσεις.

Η ετήσια συνδρομή κοστίζει μόνο 10€ (8,13€+ΦΠΑ). Στο κόστος αγοράς του PDF κωδικοποίησης περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους.

 Τι κερδίζουμε:

1) Ταχεία και συνεπή ενημέρωση για κάθε νέα τροποποίηση, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο, ερώτηση-απάντηση που αφορά τον Ν.4178/13 και ενσωματώνεται αμέσως στο κείμενο του νόμου.

2) Εύκολη περιήγηση και αναζήτηση στο κείμενο του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων και ερωτήσεων-απαντήσεων.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

 1. «σαρώνεται» κάθε μήνα η νομοθεσία και ενσωματώνεται ό,τι νεώτερο στην κωδικοποίηση

 2. το κείμενο των τροποποιήσεων εισάγεται με διαφορετικό χρώμα ακριβώς στο σημείο του νόμου όπου γίνεται η τροποποίηση, ενώ το κείμενο του αντικαθίσταται δεν διαγράφεται αλλά διαγραμμίζεται (διακριτή διαγραφή).

 3. το κείμενο των «βασικών» εγκυκλίων 3/13 και 4/13 υπάρχει ξεχωριστά αλλά παράλληλα έχει ενσωματωθεί μέσα στο κείμενο του νόμου εντός πλαισίων (βλ. εικόνες).

 4. έγινε ολική μορφοποίηση του κειμένου από την αρχή έως το τέλος ώστε να γίνεται αναζήτηση με ένα λήμμα (π.χ. πιλοτή) που έχει την ίδια μορφή παντού. (Όχι αλλού pilotis, αλλού πιλοτή κι αλλού πυλωτή). Η μορφοποίηση που έχουμε κάνει ξεκουράζει το μάτι «τακτοποιώντας» τα άρθρα και όλο το κείμενο και δίνει έμφαση εκεί που πρέπει.

 5. τα παραρτήματα Α’ (έντυπο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής) και Β΄ (αναλυτικός προϋπολογισμός) έχουν γραφεί από την αρχή (δεν είναι εικόνες) για να είναι πιο ευανάγνωστα.

 6. υπάρχουν σελιδοδείκτες (bookmarks) που τους έχουμε πάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης για γρήγορη μετάβαση στο άρθρο που μας ενδιαφέρει με ένα κλικ

 7. υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση στο κείμενο ακριβώς του νόμου στο οποίο γίνεται αναφορά

 8. υπάρχουν σημειώσεις του συγγραφέα με παραπομπές σε σχετικά έγγραφα κ.λπ.

Περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις:

 • Παραρτήματος Α΄

 • Άδειες λειτουργίας θεάτρων κατά παρέκκλιση του άρθρου 8

 • Υπαγωγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο άρθρο 23, §13

 • Ν.4237/14 για το άρθρο 16

 • Ν.4238/14 για το άρθρο 45 (διατάξεις για τις σεισμόπληκτες περιοχές)

 • Ν.4258/14 για τα άρθρα 16, 22, 23 και 24

 • Ν.4272/14 & Ν.4275/14 για το άρθρο 54

 • Ν.4280/14 για τα άρθρα 2, 26, 40, 41, 49, 51 και 52

 • Ν.4301/14 για το άρθρο 16

 • Ν.4305/14 για το άρθρο 54

 • Ν.4307/14 για το άρθρο 23

 • Ν.4315/14 για τα άρθρα 5, 23, 25, 26, 28, 49 και 52

 • Ν.4384/16 για το άρθρο 1

 • Ν.4414/16 για το άρθρο 51

 • Ν.4447/16 για τα άρθρα 23, 51 και 54

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • 2975/20.01.2012 (ΦΕΚ.42/Β΄) για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της §5 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013

 • 2254/05.09.2013 (ΦΕΚ.2184/Β΄) για την ηλεκτρονική διαδικασία

 • 3827/10.09.2013 (ΦΕΚ.2244/Β΄) για το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ

 • 297/14.01.2014 (ΦΕΚ.39/Β΄) που τροποποιεί το Παράρτημα Α’

 • 7581/11.02.2014 (ΦΕΚ.405/Β΄) για το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

 • 22268/21.05.2014 (ΦΕΚ.1289/Β΄) που τροποποιεί την Υ.Α.2254/13

 • 42554/11.08.2014 (ΦΕΚ.2440/Β΄) για συμψηφισμό προστίμου με ενεργειακή/στατική αναβάθμιση

 • 42575/11.08.2014 (ΦΕΚ.2440/Β΄) για διαδικασίες συμψηφισμού προστίμου με ενεργειακή/στατική αναβάθμιση

 • 60069/29.12.2014 (ΦΕΚ.3534/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 2932/21.01.2015 (ΑΔΑ:7ΖΧΦ0-Ν3Γ) για τη δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων που δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό

 • 4570/02.02.2016 για την παράταση των προθεσμιών

 • 47926/07.10.2016 για την παράταση των προθεσμιών

Εγκύκλιοι:

 • ΔΟΚΚ/1/07.02.2012

 • ΤΝΣ/5/04.05.2012

 • ΔΟΚΚ/17/23.10.2012

 • ΔΟΚΚ/3/01.10.2013

 • ΔΟΚΚ/4/03.12.2013

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.472/03.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.743/14.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.925/24.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.939/24.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.1899/07.04.2014

Έγγραφα των ΔΑΟΚΑ (πρώην ΔΟΚΚ), ΓΓΧΑΠ, ΔΝΕ και ΙΚΑ

Περιλαμβάνεται και το άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που μας ενδιαφέρει για τη βεβαίωση παλαιότητας αλλαγών χρήσεων

Επιπλέον, σε ξεχωριστό αρχείο:

 • Οι σημειώσεις του Τ.Ε.Ε.: Θέματα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων – Νοέμβριος 2013

 • Οδηγίες για την Οικονομική Τεκμηρίωση Επιλέξιμων Δαπανών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Στατικής Ενίσχυσης

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (23 – 1 σειρά) ΥΠΕΚΑ Help Desk που αφορούν τον Ν.4178/13

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (35 συνεδριάσεις) ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΥΔΟΜ/ΚΜ που αφορούν τον Ν.4178/13

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (43) του ΤΕΕ/ΤΚΜ από την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτ 2013

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (1.336 – 54 σειρές) του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Επισημάνσεις:

 • Απαιτείται Acrobat Acrobat Reader Ver > 9.00 (διατίθεται δωρεάν) ή αντίστοιχο συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή ανάλυση και προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης κειμένου κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste) τμήματος του κειμένου.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 22.10 – 14.01.2017

 • προσθήκη Εγγράφου ΔΑΟΚΑ 22032/24.07.2015 – Ρυθμίσεις με τον Ν.4178/2013 σε κοινόχρηστο χώρο ακίνητου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 48.00 – 19.01.2017

 • προστέθηκαν 23 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 54η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 22.00 – 28.12.2016

 • ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 23, 51 και 54 βάσει του Ν.4447/16
 • προστέθηκαν και οι τελευταίοι σύνδεσμοι προς Nόμους, Π.Δ. και Υ.Α.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 47.00 – 23.12.2016

 • προστέθηκαν 18 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 53η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 46.00 – 21.12.2016

 • προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (35η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 45.00 – 19.10.2016

 • προστέθηκαν 7 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 52η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 21.00 – 11.10.2016

 • προστέθηκε η ΥΑ.47926/07.10.2016 (ΦΕΚ.3232/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών μέχρι 08.02.2017
 • έγιναν σημαντικές αλλαγές στη μορφοποίηση το κειμένου που βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 44.00 – 27.09.2016

 • προστέθηκαν 24 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 51η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 20.00 – 02.09.2016

 • τροποποίηση άρθρου 51 με τον Ν.4414/16
 • προσθήκη Υπουργικής Απόφασης 2275/2012 που αφορούσε τον Ν.4014/11 ισχύει όμως και για τον Ν.4178/13 (καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών)
 • προσθήκη Εγκυκλίου 1/2012 – Ν.4030/2011 και διευκρινήσεις στον Ν.4014/2011
 • προσθήκη Εγγράφου ΔΟΚΚ 20600/2012 – Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σε αυθαίρετες κατασκευές
 • προσθήκη υποδείγματος έγγραφης ενημέρωσης Εγκυκλίου 4/2013
 • βελτιώσεις μορφοποίησης κειμένου, προσθήκη συνδέσμων και βελτίωση πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 43.00 – 04.08.2016

 • προστέθηκαν 5 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 50η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 19.00 – 26.07.2016

 • οι «συχνές ερωτήσεις» του παραρτήματος 2 της Εγκυκλίου 3/2013 προστέθηκαν εμβόλιμα στο κείμενο του Ν.4178/13

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 42.00 – 26.07.2016

 • προστέθηκαν 7 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 49η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 41.00 – 23.07.2016

 • προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 2 επιπλέον συνεδριάσεις (33η και 34η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 18.40 – 19.07.2016

 • προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/30631/14.06.2016 που αφορά τη δυνατότητα τμηματικής νομιμοποίησης και τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής
 • προστέθηκαν ακόμα περισσότεροι σύνδεσμοι (Links) όπου υπάρχουν αναφορές σε άλλους νόμους

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 40.00 – 18.07.2016

 • προστέθηκαν 5 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 48η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 39.00 – 13.07.2016

 • προστέθηκαν 19 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 47η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 38.00 – 22.06.2016

 • προστέθηκαν 19 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 46η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.