Νέες ΤΟΤΕΕ για ΠΕΑ & νέο λογισμικό ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4003/Β΄/17.11.2017 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.182365 που αφορά την «Έγκριση και εφαρμογή των ΤΟTEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Αναρτήθηκε και από το ΤΕΕ στον ιστότοπό του η νέα έκδοση (1.31) του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, προσαρμοσμένη στον νέο ΚΕΝΑΚ (βλ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.178581) και τις παραπάνω αναφερόμενες ΤΟΤΕΕ.

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση στο BuildingCert.gr

Περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης – Νοέμβριος 2016

Στα συνημμένα αρχεία PDF θα δείτε μια επικαιροποιημένη μελέτη του ΕΜΠ, σε συνεργασία με το ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ, σχετικά με το κόστος θέρμανσης κατοικιών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογία καύσης, για την πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης που διατίθενται στην Ελληνική αγορά.

Περισσότερα

Νέες διατάξεις για ενεργειακούς επιθεωρητές

Στις 25.07.2016 ψηφίστηκε από τη βουλή ο νόμος με τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τις σχετικές ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Σύμφωνα μ’ αυτές καταργούνται

Περισσότερα