Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Με το συνημμένο excel μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της εργατοώρας και τον απαιτούμενο ετήσιο/μηνιαίο/εβδομαδιαίο τζίρο σας.
Το excel είναι αρκετά παραμετρικό και πάρα πολύ απλό στη χρήση.
Εισάγετε τα πραγματικά ετήσια έξοδα του γραφείου σας κατά τα τελευταία έτη και βάσει προκύπτει ο μέσος όρων των ετήσιων εξόδων σας.
Στα έξοδα αυτά δεν υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Εισάγετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε να έχετε, μετά τους επιβαλλόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Περισσότερα