Δασικοί Χάρτες

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία είναι αναρτημένοι όλοι οι δασικοί χάρτες και ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που αναζητά.

Περισσότερα

Ιστότοπος ΤΜΕΔΕ

Το νέο ταμείο των μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων για την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία, το ΤΜΕΔΕ όπως ονομάζεται (βλ. σχετική ανάρτηση παρακάτω), απέκτησε τον δικό του ιστότοπο:

Περισσότερα

Καταστατικό ΤΜΕΔΕ (ΦΕΚ.4214/Β΄/2016)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4214/Β΄/27.12.2016 η Υπουργική Απόφαση οικ.58192/2153 με θέμα: Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)»

Περισσότερα