Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού
Βιβλίο Kτιριοδομικού 2019 εξώφυλλο
Βιβλίο Kτιριοδομικού 2019 οπισθόφυλλο
Μέγεθος: 24 x 17 cm
Σελίδες: 320
Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
ISBN:978-960-9482-89-9

Πλήρης Κωδικοποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Η αναθεωρημένη 2η Έκδοση περιλαμβάνει:

 • Όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις – συμπληρώσεις που έγιναν με βάση τον Νέο Νόμο των Αυθαιρέτων (Ν.4495/17) και με βάση τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), όπως αυτοί ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις που τροποποίησαν τον κανονισμό μέχρι σήμερα.
 • Σχετικές Εγκυκλίους και Έγγραφα του Υπουργείου.
 • Επεξηγηματικές εικόνες και σχέδια.

Πλήρης κωδικοποίηση του κανονισμού κατ’ άρθρο & κατά παράγραφο:

Ασφάλεια και αντοχή κτηρίων.
Ταξινόμηση κτηρίων & κατασκευών βάσει χρήσης.
Δόμηση κοντά σε ρέματα.
Πυροπροστασία / Τοίχοι, Ανοίγματα, Κουφώματα.
Φωτισμός, αερισμός και ηχομόνωση.
Ράμπες κυκλοφορίαςπεζών / Στηθαία.
Εγκαταστάσεις θέρμανσης / Κλιματισμού & Αερισμού / Αλεξικέραυνα.
Υποχρέωση υποβολής μελετών κ.τ.λ.

Διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα

 • Φάκελος οριοθέτησης
 • Διαδικασία οριοθέτησης
 • Εξαιρέσεις οριοθέτησης
 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κ.τ.λ.

«Σχεδιάζοντας για όλους»: Οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ

 • Άτομα με αναπηρία
 • Δυνατότητα κίνησης & προσπέλασης ΑμεΑ
 • Διαμόρφωση εξωτερικά χώρων κίνησης (πεζοδρομία)
 • Διαβάσεις – Νησίδες
 • Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων
 • Σκάλες η Κλίμακες
 • Ανελκυστήρες – Αναβατόρια – Κυλιόμενες σκάλες
 • Σήμανση
 • Είσοδοι κτηρίων
 • Δημόσιοι χώροι υγιεινής
 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται από κοινό κ.τ.λ.

Κόστος: 55,00€
(συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και ο ΦΠΑ)