Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού
Βιβλίο Κωδικοποίησης Κτιριοδομικού Κανονισμού
Μέγεθος: Α5 (24 x 16 cm)
Σελίδες: 400
Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
ISBN:978-960-9482-56-1

Ο κτιριοδομικός κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η διευκόλυνση όσων ασχολούνται με τις αυθαίρετες κατασκευές, μέσω της πολύ απλής και βοηθητικής του δομής, να γίνει καθημερινός σύμβουλος για όλους.

Περιλαμβάνει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού κατ’ άρθρο, μέχρι και τον πρόσφατο Ν.4258/2014.

 • Τροποποιήσεις Κτιριοδομικού Κανονισμού βάση Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/12) και Νόμου Αυθαιρέτων (Ν.4178/13).

 • Όλες τις Υπουργικές αποφάσεις που άλλαξαν τον κανονισμό έως και σήμερα.

 • Εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ που αφορούν τον κανονισμό.

 • Τις ειδικές διατάξεις για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για Όλους: Οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ».

 • Πλήρης ηλεκτρονική ενημέρωση για όποια αλλαγή προκύψει για 6 μήνες από την αγορά.


Κόστος: από 58,00 αρχική τιμή, τώρα μόνο 50,50€
(συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και ο ΦΠΑ)

Κώδικας Αυθαιρέτων 2015
Βιβλίο Αυθαιρέτων νόμου 4178 του 13
Μέγεθος: Α5 (24 x 16 cm)
Σελίδες: 704
Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο
ISBN: 978-960-9482-62-2

Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα και την τράπεζα γης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Έχουν ενσωματωθεί στην ροή του κειμένου όλες οι τελευταίες αλλαγές – τροποποιήσεις από τις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που έχουν ανακοινωθεί από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η διευκόλυνση όσων ασχολούνται με τις αυθαίρετες κατασκευές, μέσω της πολύ απλής και βοηθητικής του δομής, να γίνει καθημερινός σύμβουλος για όλους.

Περιλαμβάνει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση του Ν.4178/13 κατ’ άρθρο

 • Όλες οι τροποποιήσεις του Ν.4178/13 έως σήμερα

 • Νομολογία – Αποφάσεις ΣτΕ

 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις – Παραδείγματα – Υποδείγματα

 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

 • Όλες οι σχετικές εγκύκλιοι των ΔΟΚΚ, ΓΓΧΑΠ, ΤΝΣ

 • Όλα τα σχετικά έγγραφα ΓΓΧΑΠ, ΔΝΕ, ΙΚΑ

Συνοδεύεται από cd-rom όπου περιλαμβάνει:

 • Υπόδειγμα διαγραμμάτων για την χορήγηση έγκρισης δόμησης

 • Τοπογραφικό διάταγμα – Εντός έγκρισης

 • Τοπογραφικό διάταγμα – Εκτός έγκρισης

 • Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. (Φ.Ε.Κ.)

 • Έντυπο 48 ωρών

 • Ερμηνεία του συμβολαιογραφικού συλλόγου για τον Ν.4178/2013.

 • Διάγραμμα δόμησης

 • Αίτηση εργασιών μικρής κλίμακας

 • Στατιστικό δελτίο


Κόστος: από 65,00 αρχική τιμή, τώρα μόνο 55,00€
(συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και ο ΦΠΑ)