Έντυπο ΕΤΕ εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΜΠ

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το αν ισχύει η εισφορά (πόρος) 1% υπέρ ΕΜΠ επί των αμοιβών των μηχανικών για μελέτες, επιβλέψεις, τακτοποιήσεις του Ν.4178/13.
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα παραθέτοντας όλη τη σχετική νομοθεσία ώστε ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του και να πράξει ανάλογα.

Ισχύουσα Νομοθεσία

 • Η εισφορά αυτή καθιερώθηκε με την §1α του μοναδικού άρθρου του Ν.546/1943 (ΦΕΚ 284/Α΄/30.08.1943).
  Ο νόμος αυτός ορίζει ότι επιπλέον της εισφοράς 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, η οποία καθιερώθηκε με την §1.ε του άρθρου 7 του ΑΝ.2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α΄/11.05.1940), θα εισπράττεται και το ήμισυ αυτής υπέρ ΕΜΠ.
1% υπέρ ΕΜΠ

Ν.546/1943 – Εισφορά υπέρ ΕΜΠ

 

2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

ΑΝ.2326/1940 – Εισφορά 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Προσοχή στη λέξη κλειδί, «ήμισυ». Ο νόμος δεν κάνει καμιά αναφορά σε ποσοστό εισφοράς 1%, αλλά στο μισό εκείνης που ισχύει υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
Επειδή δε η εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ήταν 2%, προέκυπτε ότι η εισφορά υπέρ ΕΜΠ ήταν: 1/2*2%=1%.

 • Με την §6.α του δεύτερου άρθρου του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α΄/06.06.2016) το 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ καταργείται.
Κατάργηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Ν.4393/2016 – Κατάργηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Δυστυχώς όμως ο νομοθέτης δεν κάνει καμιά αναφορά στο υπέρ ΕΜΠ πόρο.
Είναι όμως προφανές ότι κι αυτός καταργείται διότι από τη στιγμή που καταργείται (μηδενίζεται) το υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ποσοστό, μηδενίζεται και το ήμισυ αυτού που αφορούσε τον υπέρ ΕΜΠ πόρο.
Διότι: 1/2*0%=0% !!!

Γνωμοδοτήσεις φορέων

 • Την άποψη αυτή συμμερίζεται και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο στέλνει στις ΥΔΟΜ της περιφέρειάς του το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.2064/23.06.2016 έγγραφό του που λέει τα ίδια πράγματα με τα παραπάνω αναφερθέντα και τους ζητά να μη ζητούν την κράτηση του 1% υπέρ ΕΜΠ.
 • Ανάλογα θα διαβάσουμε και σε ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ στις 31.08.2016.
 • ΝΕΟ! Η Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47676/0026/13.10.2017 έγγραφό της, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όχι μόνο το υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τέλος (2%) αλλά και το υπέρ ΕΜΠ (1%), ως παρακολούθημα αυτού, καταργείται.

Το επίμαχο έγγραφο της ανατροπής

Όλα όμως τα παραπάνω έρχεται να τα ανατρέψει το με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.226/10.02.2017 έγγραφο-οδηγία του Γραφείου Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που αποστέλλεται προς ενημέρωση των ΥΔΟΜ όλης της χώρας, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης/άδειας δόμησης θα πρέπει να ζητείται και το 1% υπέρ ΕΜΠ επί της νόμιμης αμοιβής.

Θα χαρακτήριζα τουλάχιστον «ατυχή» τη στιγμή για το υπουργείο.
Διότι, μια εγκύκλιος δεν μπορεί να τροποποιεί έναν νόμο. Νόμος τροποποιείται μόνο με νόμο.
Προς επίρρωση τούτου διαβάστε τι λέει το υπ’ αριθμ. 13417/06.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ:

«Επειδή εν γένει οι εγκύκλιες οδηγίες, όταν δεν προβλέπεται ρητά στον νόμο δεν εισάγουν δίκαιο, συνεπώς δεν μπορούν να ανατρέπουν, να διευρύνουν ή να περιορίζουν αθέμιτα τον νόμο αλλά στόχο έχουν αποκλειστικά την παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών εντός του πλαισίου των νομοθετικών προβλέψεων καθώς και την εκλαΐκευση εν γένει δυσνόητων ή ασαφών νομοθετικών διατάξεων.«

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω συνάγουμε τα εξής:

 1. Ο νόμος είναι σαφής, το υπέρ ΕΜΠ τέλος ποτέ δεν ήταν 1% αλλά το μισό εκείνου που ήταν υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
 2. Με την κατάργηση του υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τέλους, καταργείται εμμέσως πλην σαφώς και το μισό αυτού που ήταν υπέρ ΕΜΠ.
 3. Μια εγκύκλιος δεν μπορεί να ανατρέπει τον νόμο και αντί να τον διευκρινίζει να τον τροποποιεί και γι αυτό θα χαρακτήριζα την εγκύκλιο του Γρ.Γ.Γ.Χ.Σχ&Α.Π άκυρη.

Τι πράττουμε

Το ερώτημα όμως είναι, τώρα τι κάνουμε;
Η άποψή μου είναι η εξής:

 • Όσον αφορά τις άδειες δόμησης που διεκπεραιώνονται μέσω των ΥΔΟΜ και επειδή παρόλο το δίκιο που έχουμε δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη, πληρώνουμε το 1% υπέρ ΕΜΠ που μας ζητούν για να προχωρήσουμε και να εκδοθεί η άδεια. Οι υπάλληλοι των ΥΔΟΜ έχουν στα χέρια τους ένα δεσμευτικό έγγραφο-οδηγία και δεν έχουν περιθώρια ελιγμού. Μπορούμε όμως να επισυνάψουμε στο αποδεικτικό πληρωμής του υπέρ ΕΜΠ τέλους, ένα έγγραφό μας με το οποίο να εξηγούμε γιατί δεν θα έπρεπε βάσει της νομοθεσίας να πληρωθεί η υπέρ ΕΜΠ εισφορά και ότι επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας.
 • Όσον αφορά τις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4178/13, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά και ευνοϊκά για εμάς διότι δεν εμπλέκονται οι ΥΔΟΜ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και στο αντίστοιχο πεδίο, ένα έγγραφό μας με το οποίο να αναλύουμε βάσει ποιων νόμων καταργήθηκαν οι υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ εισφορές.
 • Η κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και κατ’ επέκταση της εισφορές υπέρ ΕΜΠ ισχύει από τις 06.06.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4393/16. Αν οι δηλώσεις του Ν.4178/13 είχαν γίνει νωρίτερα, είναι άγνωστο αν πρέπει να πληρωθούν οι υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ εισφορές. Πάντως αν πρέπει να πληρωθούν θα πρέπει να πληρωθούν και οι δυο και όχι μόνο η υπέρ ΕΜΠ.
 • Τέλος, θεωρώ υποχρέωσή μας αφενός να ενημερώνουμε τους συναδέλφους για την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να λάβουν τις αποφάσεις τους, αφετέρου να πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση, βουλευτές, ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, συλλόγους μηχανικών κ.λπ., ώστε να το ξαναδούν το θέμα στο Υπουργείο και να διορθώσουν το «ατυχές»  έγγραφο.

Εν κατακλείδι

Κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι είναι μνημονιακή μας υποχρέωση η κατάργηση κάθε εισφοράς/τέλους υπέρ τρίτων. Η υποχρέωση αυτή έπρεπε να έχει ικανοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 αν θυμάμαι καλά. Δυστυχώς όμως, όπως και σε πολλά άλλα δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Και το θέμα δεν είναι να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των δανειστών μας. Μόνοι μας, χωρίς μνημόνια, έπρεπε να προχωρήσουμε στην κατάργηση όλων των υπέρ τρίτων εισφορών για τους εξής δύο λόγους:
α) για να επιτευχθεί η μείωση της γραφειοκρατίας που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη και
β) γιατί είναι άδικο κάποιοι να πληρώνουν κι άλλοι όχι, αφού στην περίπτωσή μας τις εισφορές υπέρ ΕΜΠ δεν πληρώνουν όλοι οι μηχανικοί αλλά μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και απ’ αυτούς μόνο όσοι ασχολούνται με μελέτες, επιβλέψεις και εκτελέσεις έργων. Άδικο όμως είναι να υπάρχουν και εισφορές υπέρ τρίτων, όπως π.χ. το αγγελιόσημο που ενίσχυε το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save