Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Με το συνημμένο excel μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της εργατοώρας και τον απαιτούμενο ετήσιο/μηνιαίο/εβδομαδιαίο τζίρο σας.

Το excel είναι αρκετά παραμετρικό και πάρα πολύ απλό στη χρήση.

Εισάγετε τα πραγματικά ετήσια έξοδα του γραφείου σας κατά τα τελευταία έτη και βάσει προκύπτει ο μέσος όρων των ετήσιων εξόδων σας.
Στα έξοδα αυτά δεν υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Εισάγετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε να έχετε, μετά τους επιβαλλόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Άλλες παράμετροι αποτελούν το τέλος επιτηδεύματος και ο σταθερός φορολογικός συντελεστής από το πρώτο ευρώ.
Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς θα πρέπει στον συντελεστή αυτό να συνυπολογιστεί ο τυχόν φόρος αλληλεγγύης και η διακύμανσή του αναλόγως εισοδήματος.
Για λόγους απλοποίησης όμως εισάγουμε έναν σταθερό συντελεστή.

Άλλες δυο παράμετροι είναι:
1) οι εβδομάδες που εργάζεστε κάθε έτος.
Δηλαδή, από τις 52 εβδομάδες του έτους αφαιρούμε τις εβδομάδες αδειών και τις εργάσιμες ημέρες που είναι αργίες.
2) Οι πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.
Ο συντελεστής αυτός έχει πολλά περιθώρια ερμηνείας και ο καθένας ας τον χρησιμοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω δεδομένων υπολογίζονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές* βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/13) και:

  • ετήσιος, μηνιαίος και εβδομαδιαίος τζίρος
  • η απαιτούμενη αμοιβή της εργατοώρας μας.
 * Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους και θεωρούμε ότι το εισόδημα αυτό είναι σταθερό.
Excel – Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα – Ver. 1.00