Αρχιτεκτονικά σχέδια

Αναλαμβάνουμε:

Σχεδιάζουμε όλα τα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας δόμησης* αρχιτεκτονικά σχέδια από προσχέδια που θα μας χορηγήσετε.

Τα σχέδια τα δημιουργούμε με το πρόγραμμα Τέκτων® της LH-Λογισμική και σας τα παραδίδουμε σε ηλεκτρονική μορφή (PDF, DXF και TEK) και αν θέλετε και σε χαρτί, εκτυπωμένα σε εκτυπωτές Laser μεγάλου μεγέθους και διπλωμένα έτοιμα για τον φάκελο.


Παραδοτέα:

* Τα απαιτούμενα σχέδια που εκπονούμε είναι τα εξής:

  • διάγραμμα δόμησης & διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με σκαριφήματα και αναλυτικούς υπολογισμούς

  • κατόψεις όλων των σταθμών

  • δύο τουλάχιστον τομές κάθετες μεταξύ τους

  • όλες οι όψεις του κτηρίου

  • 3D όψη του κτηρίου που απαιτείται για το διάγραμμα δόμησης

  • κατασκευαστικές λεπτομέρειες εφόσον απαιτούνται


Ενεργειακή Μελέτη:

Παράλληλα, αν επιθυμείτε μπορούμε να σας δώσουμε έτοιμο αρχείο με όλα τα δεδομένα για την ενεργειακή μελέτη του κτηρίου.
Το αρχείο αυτό εισάγεται και επιλύεται στο Energy Building®, της CivilTech ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργειακή μελέτη.

Στείλτε μας τα προσχέδια σας προκειμένου να σας δώσουμε οικονομική προσφορά.