Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για e-Άδεια

Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για e-Άδεια

Κυκλοφόρησε το προσχέδιο* της Υπουργικής Απόφασης που απαιτούνταν από το άρθρο 33 του Ν.4495/17 για τον καθορισμό των σχετικών με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) e-Άδειες θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 03.09.2018 και σε πλήρη λειτουργία από τις 15.10.2018. Για την είσοδο στο…

Μελέτες Στατικής Επάρκειας Ν.4495/17

Μελέτες στατικής επάρκειας – Αυθαίρετα Ν.4495/17

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Το αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Περιπτώσεις που Απαλλάσσονται
Οι παρακάτω περιπτώσεις απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο τεχνική έκθεση:

Έντυπο ΕΤΕ εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΕΜΠ

Εισφορά 1% υπέρ ΕΜΠ. Ισχύει ή όχι;

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το αν ισχύει η εισφορά (πόρος) 1% υπέρ ΕΜΠ επί των αμοιβών των μηχανικών για μελέτες, επιβλέψεις, τακτοποιήσεις του Ν.4178/13.
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα παραθέτοντας όλη τη σχετική νομοθεσία ώστε ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του και να πράξει ανάλογα.