Σχετικά με τα αυθαίρετα.

Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για e-Άδεια

Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης για e-Άδεια

Κυκλοφόρησε το προσχέδιο* της Υπουργικής Απόφασης που απαιτούνταν από το άρθρο 33 του Ν.4495/17 για τον καθορισμό των σχετικών με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) e-Άδειες θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 03.09.2018 και σε πλήρη λειτουργία από τις 15.10.2018. Για την είσοδο στο…

Μελέτες Στατικής Επάρκειας Ν.4495/17

Μελέτες στατικής επάρκειας – Αυθαίρετα Ν.4495/17

Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας.
Το αυτό ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία «Υ», δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.

Περιπτώσεις που Απαλλάσσονται
Οι παρακάτω περιπτώσεις απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο τεχνική έκθεση:

νόμος 4495 του 2017

Λογισμικό ΤΕΕ δηλώσεων Ν.4495/17 – Διαφοροποιήσεις

Στο παρακάτω pdf αρχείο του ΤΕΕ, το οποίο αναρτήθηκε στις 20.11.2017, αναφέρονται οι διαφοροποιήσεις στο λογισμικό δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4495/17 σε σχέση με ό,τι ίσχυε.
Επεξεργαστήκαμε το αρχείο και προσθέσαμε σελιδοδείκτες.

Νέος Νόμος Αυθαιρέτων (Τσιρώνη)

Παραδείγματα με τον νέο νόμο αυθαιρέτων (Τσιρώνη)

Τη Δευτέρα, 05.09.2016, το ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε επτά παραδείγματα υπολογισμού του προστίμου με το νέο νόμο αυθαιρέτων (Τσιρώνη) που είναι σε δημόσια διαβούλευση από 1 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Στα παραδείγματα αυτά τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο γίνεται σύγκριση του υπολογιζόμενου προστίμου με εκείνο κατά τον Ν.4178/13.