Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Με το συνημμένο excel μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της εργατοώρας και τον απαιτούμενο ετήσιο/μηνιαίο/εβδομαδιαίο τζίρο σας.
Το excel είναι αρκετά παραμετρικό και πάρα πολύ απλό στη χρήση.
Εισάγετε τα πραγματικά ετήσια έξοδα του γραφείου σας κατά τα τελευταία έτη και βάσει προκύπτει ο μέσος όρων των ετήσιων εξόδων σας.
Στα έξοδα αυτά δεν υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Εισάγετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε να έχετε, μετά τους επιβαλλόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.