Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067 (ΦΕΚ 629/Β΄/25.04.2007):
«Η ασφαλιστική ενημερότητα, που απαιτείται για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, η οποία εκδίδεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

ΤΜΕΔΕ

Καταστατικό ΤΜΕΔΕ (ΦΕΚ.4214/Β΄/2016)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4214/Β΄/27.12.2016 η Υπουργική Απόφαση οικ.58192/2153 με θέμα: Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)»

Excel για τις νέες Εισφορές

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών

Με το συνημμένο excel μπορείτε να υπολογίσετε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε στις 08.05.2015.

Οι εισφορές υπολογίζονται για μηχανικούς >5 ετών.
Οι νεότεροι μηχανικοί έχουν κάποιες μειώσεις για τα πρώτα 5 έτη.
Οι μειώσεις αυτές δεν είναι παρά μετάθεση στο μέλλον καθότι τις διαφορές θα κληθούν να τις εξοφλήσουν μέχρι να βγουν στη σύνταξη.

Συνημμένα και ο νόμος για τις εισφορές του Κατρούγκαλου, όπως αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής.

Προσχέδιο Κατρούγκαλου 04.01.2016 (ασφαλιστικές εισφορές)

Υπολογισμός εισφορών σύμφωνα με το προσχέδιο Κατρούγκαλου

Το προσχέδιο του Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό της 04.01.2016 μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ. Το PDF διαθέτει σελιδοδείκτες και είναι 159 σελίδες. Μπορείτε δε, μέσω ΑΥΤΟΥ του excel να υπολογίσετε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθείτε να πληρώσετε από 01.01.2017.