Excel – ΚΕΝΑΚ ενεργειακές επιθεωρήσεις

100€ +ΦΠΑ

Πρόγραμμα Excel με πλήθος βοηθητικών και αναλυτικών εργαλείων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις/μελέτες.
Με απόλυτη διαφάνεια στους υπολογισμούς, φύλλα εργασίας χωρίς κωδικό προστασίας και εκτεταμένες αναφορές στις ΤΟΤΕΕ..
Κατάλληλο και για τον αρχάριο που μόλις ξεκινά στον τομέα των ενεργειακών επιθεωρήσεων όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία που αναζητά ένα εύχρηστο, αναλυτικό πρόγραμμα excel που να καλύπτει όλες τις πλευρές των ενεργειακών επιθεωρήσεων και να είναι απόλυτα διαφανές, εύχρηστο και λειτουργικό.

Διαβάστε παρακάτω τις δυνατότητες και τους αυτοματισμούς που περιλαμβάνει.

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 20,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: excelKENAK Ετικέτες:

Περιγραφή

Εύχρηστο, πλήρες και λειτουργικό με πολλούς αυτοματισμούς πρόγραμμα σε Excel με βοηθήματα για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις/μελέτες.
Σας βοηθά να κάνετε εύκολα και γρήγορα όλους τους ενδιάμεσους υπολογισμούς και να εισάγετε τα δεδομένα στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Δεν πρόκειται για ένα «μαύρο κουτί», όλοι οι υπολογισμοί είναι αναλυτικοί και διαφανείς και με πάρα πολλές παραθέσεις κειμένων της ΤΟΤΕΕ είναι κατάλληλο τόσο για τον αρχάριο στις ενεργειακές επιθεωρήσεις μηχανικό όσο και στον έμπειρο.

Περιλαμβάνει αναλυτικούς και διαφανείς υπολογισμούς:

 • Αδιαφανών (ΑΔΣ), Αδιαφανών σε Επαφή με το Έδαφος (ΑΔΣ-εδ.) & Διαφανών (ΔΔΣ) Δομικών Στοιχείων

 • Συστημάτων Θέρμανσης Ψύξης ΖΝΧ Ηλιακού Μηχανικού Αερισμού Φωτισμού Ύγρανσης Φ/Β

 • Θεωρητικών Συστημάτων (Θέρμανσης – Ψύξης – ΖΝΧ – Μηχανικού Αερισμού – Φωτισμού) και του ποσοστού συμπλήρωσης σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών από τα υφιστάμενα συστήματα.

 • Συντελεστών θερμοπερατότητας U Αδιαφανών Δομικών Στοιχείων

 • Συντελεστών θερμοπερατότητας Uw και συντελεστών ηλιακού θερμικού κέρδους gw Διαφανών Δομικών Στοιχείων

Επιπλέον περιλαμβάνει:

 • Συμφωνητικόέντυπο ΤΣΜΕΔΕέντυπο ΦΕΜΠινακίδα

 • Την ΤΟΤΕΕ 20701-1.2017 Α΄ Έκδοση (2017) με σελιδοδείκτες με διαβαθμίσεις και χωριστούς χρωματισμούς

 • Έντυπα πινάκων για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

 • Στοιχεία κτηρίου αναφοράς για κάθε θερμική ζώνη χωριστά (υπό κατασκευή)

Δυνατότητες:

 • Αυτόματος υπολογισμός όλων των κλιματικών δεδομένων βάσει της θέσης του κτηρίου.

 • Αυτόματος υπολογισμός όλων των στοιχείων των Πινάκων του Κεφαλαίου 3 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 βάσει της χρήσης του κτηρίου/θερμικής ζώνης.

 • Μέχρι και 10 Θερμικές Ζώνες (ΘΖ) και μέχρι και 10 Μη Θερμαινόμενους Χώρους (ΜΘΧ).

 • Μέχρι και 40 Αδιαφανή Δομικά Στοιχεία, 30 Αδιαφανή σε Επαφή με το Έδαφος Δομικά Στοιχεία και 30 Διαφανή Δομικά Στοιχεία. (δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης του πλήθους).

 • 4 τρόποι για τον αναλυτικό υπολογισμό των Uw και  gw των Διαφανών Δομικών Στοιχείων .

 • Αυτόματοι υπολογισμοί των καθαρών εμβαδών των τοίχων (αφού αφαιρεθούν τα κουφώματα), κατανομής τους σε σκυρόδεμα/λιθοδομή και υπολογισμός του U. Δυνατότητα παράκαμψης των αυτοματισμών εν μέρει ή εν όλω.

 • Αυτόματοι και αναλυτικοί υπολογισμοί των συντελεστών σκίασης βάσει των στοιχείων που συμπληρώνετε κατά την αυτοψία στους πίνακες που συνοδεύουν το excel. Δυνατότητα παράκαμψης των αυτοματισμών εν μέρει ή εν όλω

 • Εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μέσω αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste).

 • Μέχρι και 10 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα παραγωγής στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και ύγρανσης.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά δίκτυα διανομής στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και ύγρανσης.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά είδη τερματικών μονάδων στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης στα συστήματα ΖΝΧ.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα μηχανικού αερισμού.

 • Μέχρι και 5 διαφορετικά πλήθη λαμπτήρων για κάθε είδος (5 πυράκτωσης, 5 αλογόνου, 5 συμπαγείς φθορισμού κ.λπ.).

 • Αυτόματος υπολογισμός ποσοστού Φυσικού Φωτισμού (ΦΦ) για μέχρι και 20 χώρους.

 • Απεριόριστα φύλλα υπολογισμού συντελεστών θερμοπερατότητας U αδιαφανών δομικών στοιχείων.
  Είναι περασμένα σε βάση δεδομένων όλα τα υλικά του πίνακα τιμών της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 και έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής και νέων υλικών

 • Μενού για όλες τις βασικές λειτουργίες.

 • Σε όλα τα κελιά όπου εισάγονται δεδομένα υπάρχουν οδηγίες για το τι να εισάγετε, αναφορές στο κείμενο της ΤΟΤΕΕ και στους πίνακες αυτών, όπου χρειάζεται.
  Επίσης, υπάρχουν πολλές χρήσιμες σημειώσεις (κόκκινο σημάδι στο πάνω δεξιά μέρος ενός κελιού).

 • Διαφορετικοί χρωματισμοί για την αποφυγή λαθών.

 • Δεν υπάρχει κανένα μέρος του excel κλειδωμένο με κωδικό οπότε μπορείτε να το τροποποιήσετε και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Επισημάνσεις:

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις του Excel 2007 και άνω.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει δοκιμασθεί αν δουλεύει σε Mac OS.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 2.22 – 15.09.2018

 • Διορθώθηκε στο φύλλο «ΑΔΣ» ο υπολογισμός του ποσοστού του φέροντα οργανισμού στις όψεις.
 • Προστέθηκαν μερικά σχόλια σε κελιά και έγιναν ήσσονος σημασίας αλλαγές μορφοποίησης.

Ver. 2.21 – 27.03.2018

 • Διορθώθηκε στο φύλλο «Γενικά» ο υπολογισμός της νόμιμης αμοιβής, η οποία βέβαια καταργήθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4409/16 (ΦΕΚ.136/Α΄/28.07.2016).
 • Διορθώθηκαν στο φύλλο «ΑΔΣ«:
  _ Ο υπολογισμός του ποσοστού που καταλαμβάνει ο φέρων οργανισμός του κτηρίου ως ποσοστό της επιφάνειας της όψης στην περίπτωση κτηρίων με έτος κατασκευής >1980 και ≤1999.
  _ Στο πεδίο «Τύπος» προστέθηκε ο τύπος «Δάπεδο» που χρησιμοποιείται στις διαχωριστικές επιφάνειες.
  _ Διορθώθηκε ο υπολογισμός του U εξωτερικής πόρτας χωρίς υαλοπίνακες που βλέπει σε ΜΘΧ. Πλέον διαιρείται με το 2 η τιμή που λαμβάνεται από τον πίνακα 3.13α, όπως γίνεται και στους τοίχους.
  _ Διορθώθηκε ο υπολογισμός του U όταν έχουμε ΜΘΧ. Πλέον η διαίρεση με το 2 του U γίνεται μόνο όταν στο φύλλο «Γενικά» έχει επιλεγεί «Κτηριακή Μονάδα» στο σχετικό πεδίο.
 • Στο φύλλο «ΔΔΣ» και στο πεδίο «Τύπος Διαφανούς Επιφάνειας» προστέθηκαν οι τύποι «Κούφωμα» και «Γυάλινη πρόσοψη» που χρησιμοποιούνται στις διαχωριστικές επιφάνειες.
 • Στο φύλλο «ΔΔΣ-Αν-1» όπου δίνεται η δυνατότητα αναλυτικού υπολογισμού των Uw,διορθ. και gw των κουφωμάτων, υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν Aw των κουφωμάτων που έχουν Uw,διορθ.<2, εκείνων που έχουν 2≤Uw,διορθ.<3,2 και εκείνων με Uw,διορθ.>3,2. Χρήσιμη η κατάταξη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ«.
 •  Διορθώθηκαν στο φύλλο «Θέρμανση«:_ Ο υπολογισμός του συντελεστή b για τις επόμενες της πρώτης γραμμές.
  _ Στην 1η γραμμή από τις 6 του πίνακα για το δίκτυο διανομής ο υπολογισμός της ισχύος γίνεται με πολλαπλασιασμό της ισχύος της 1ης γραμμής του πίνακα για τα μέσα παραγωγής επί τους αντίστοιχους συντελεστές ng1 και ng2.
  _ Στην 1η γραμμή από τις 6 του πίνακα για το δίκτυο διανομής, εφόσον το σύστημα είναι «Τοπικό άνευ δικτύου διανομής» και δεν υπάρχει θεωρητικό σύστημα, το σύνολο ισχύος παραμένει κενό και όχι 0, όπως πρέπει να εισαχθεί στο ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ.
 • Διορθώθηκαν στο φύλλο «Ψύξη«:
  _ Στην 1η γραμμή από τις 6 του πίνακα για το δίκτυο διανομής, εφόσον το σύστημα είναι «Τοπικό άνευ δικτύου διανομής» και δεν υπάρχει θεωρητικό σύστημα, το σύνολο ισχύος παραμένει κενό και όχι 0, όπως πρέπει να εισαχθεί στο ΤΕΕ/ΚΕΝΑΚ.
 • Άλλες βελτιώσεις μορφοποίησης και συμπλήρωση/διόρθωση σχολίων.

Ver. 2.12 – 26.02.2018

 • Διορθώθηκε λάθος στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ύγρανσης κατά τον υπολογισμό του μέσου βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής και των τερματικών μονάδων που παρέμενε 0 και δεν υπολογίζονταν. Το σφάλμα αυτό δεν υπήρχε στην έκδοση 2.10.

Ver. 2.11 – 23.02.2018

 • Διορθώθηκαν ήσσονος σημασίας bugs κυρίως στο φύλλο εργασίας «Γενικά» και στο φύλλο «ΔΔΣ» που είχαν να κάνουν με κλειδωμένα κελιά (πάντα βέβαια ξεκλειδώνουν εύκολα καθότι είναι χωρίς κωδικό) και με ελέγχους στην εισαγωγή των δεδομένων.
 • Μικρές βελτιώσεις λειτουργικότητας.

Ver. 2.10 – 11.02.2018

 • Δημιουργήθηκε πρότυπο του excel, δηλαδή αρχείο τύπου xltm, με κενά όλα τα πεδία.
 • Το παράδειγμα είναι σε ξεχωριστό αρχείο.
 • Διορθώθηκαν τα παρακάτω σφάλματα:
  _ «ΑΔΣ»: Το πεδίο του συντελεστή εκπομπής ήταν κλειδωμένο από τη δεύτερη γραμμή και όλες τις επόμενες.
  _ «ΔΔΣ»: Το πεδίο του τύπου του υαλοπίνακα ήταν κλειδωμένο στην τέταρτη γραμμή.
  _ «Θέρμανση»: Ο συντελεστής κάλυψης για τον μήνα Οκτώβριο για το θεωρητικό σύστημα δεν υπολογίζονταν ορθά.
  _ «Θέρμανση»: Το nem,t των τερματικών μονάδων δεν λάμβανε υπόψη του το frad θεωρώντας το ότι έχει τιμή 1,00 ανεξαρτήτως της τιμής του σχετικού πεδίου που έδινε ο χρήστης.
  _ «Ψύξη»: Ο συντελεστής κάλυψης για τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο για το θεωρητικό σύστημα δεν υπολογίζονταν ορθά.
  _ «Ψύξη»: Το EER για το θεωρητικό σύστημα δεν υπολογίζονταν ορθά. Στο φύλλο εργασίας «Θεωρ.Σύσ.» λαμβάνονταν σωστά.
  _ Φωτισμός: Στον πίνακα 5.1α οι γραμμές 33 και 35 για τα φωτιστικά με Τ8 και μαγνητικό ballast δεν έδιναν τιμές, μόνο η γραμμή 34 έδινε.

Καταγραφή ΑΔΣ & ΔΔΣ στην αυτοψία Ver.2.00 – 02.02.2018

 • Επικαιροποίηση του excel βάσει των αλλαγών που έγιναν στις νέες ΤΟΤΕΕ του 2017.

Ver. 2.00 – 01.02.2018

 • Επικαιροποίηση του προγράμματος βάσει των αλλαγών που έγιναν στις νέες ΤΟΤΕΕ του 2017.

ΤΟΤΕΕ – 03.12.2017

 • Προστέθηκε η νέα ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (Α΄ έκδοση) με διορθωμένα τα αρχικά τυπογραφικά λάθη και σελιδοδείκτες.

Ver. 1.13 – 29.06.2017

 • Επανεμφανίστηκαν οι γραμμές 121-125 (α/α 9-13) του φύλλου εργασίας «ΔΔΣ» που ήταν κρυμμένες.

Ver. 1.12 – 28.06.2017

 • Διόρθωση περιορισμού εμβαδού 50τ.μ. για τον υπολογισμό της πρώτην ελάχιστης αμοιβής.

Ver. 1.11 – 23.06.2017

 • Διορθώθηκε/Προστέθηκε αυτόματος υπολογισμός ngen για τοπικές μονάδες θέρμανσης.
 • Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του nem τερματικών μονάδων θέρμανσης διαφορετικών από άμεσης απόδοσης σε εσωτερικό/εξωτερικό τοίχο.
 • Διορθώθηκαν λαθάκια στις περιγραφές στις τερματικές μονάδες θέρμανσης.
 • Προστέθηκαν νέα σχόλια στο φύλλο «Θέρμανση».

Ver. 1.10 – 22.06.2017

 • Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του U των Διαφανών Δομικών Στοιχείων (ΔΔΣ)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του U για εξώπορτες χωρίς υαλοπίνακες, είτε είναι σε ΜΘΧ είτε όχι και από οποιοδήποτε υλικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι στην περιγραφή να προστεθεί το «ΜΘΧ» αν είναι σε επαφή με ΜΘΧ και να καθοριστεί το υλικό ως εξής:
  προστίθεται στην περιγραφή το «Μετ» ή το «Συν» ή το «Ξυλ.» αν το υλικό της εξώπορτας είναι μέταλλο, συνθετικό ή ξύλο αντίστοιχα. Δεν έχει σημασία αν είναι κεφαλαία ή πεζά.

Ver. 1.06 – 20.06.2017

Μικρές διορθώσεις μορφοποίησης.

Ver. 1.00 – 03.06.2017

Αρχική έκδοση.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.