Excel – ΚΕΝΑΚ ενεργειακές επιθεωρήσεις

εφάπαξ τέλος: 80,00 + συνδρομή: 20,00 +ΦΠΑ για 1 έτος

Πρόγραμμα Excel με πλήθος βοηθητικών και αναλυτικών εργαλείων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις/μελέτες.
Με απόλυτη διαφάνεια στους υπολογισμούς, πλήρη πρόσβαση στον κώδικα και εκτεταμένες αναφορές στις ΤΟΤΕΕ..
Κατάλληλο και για τον αρχάριο που μόλις ξεκινά στον τομέα των ενεργειακών επιθεωρήσεων όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία που αναζητά ένα εύχρηστο, αναλυτικό πρόγραμμα excel που να καλύπτει όλες τις πλευρές των ενεργειακών επιθεωρήσεων και να είναι απόλυτα διαφανές, εύχρηστο και λειτουργικό.

Διαβάστε παρακάτω τις δυνατότητες και τους αυτοματισμούς που περιλαμβάνει.

Σημειώσεις:
Το κόστος συνδρομής προστίθεται στο εφάπαξ κόστος αγοράς τη στιγμή της αγοράς.

Κατηγορία: SKU: excelKENAK Ετικέτες:

Περιγραφή

Εύχρηστο, πλήρες και λειτουργικό με πολλούς αυτοματισμούς πρόγραμμα σε Excel με βοηθήματα για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις/μελέτες.
Σας βοηθά να κάνετε εύκολα και γρήγορα όλους τους ενδιάμεσους υπολογισμούς και να εισάγετε τα δεδομένα στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Δεν πρόκειται για ένα «μαύρο κουτί», όλοι οι υπολογισμοί είναι αναλυτικοί και διαφανείς και με πάρα πολλές παραθέσεις κειμένων της ΤΟΤΕΕ είναι κατάλληλο τόσο για τον αρχάριο στις ενεργειακές επιθεωρήσεις μηχανικό όσο και στον έμπειρο.

Περιλαμβάνει αναλυτικούς και διαφανείς υπολογισμούς:

 • Αδιαφανών (ΑΔΣ), Αδιαφανών σε Επαφή με το Έδαφος (ΑΔΣ-εδ.) & Διαφανών (ΔΔΣ) Δομικών Στοιχείων

 • Συστημάτων Θέρμανσης Ψύξης ΖΝΧ Ηλιακού Μηχανικού Αερισμού Φωτισμού Ύγρανσης Φ/Β

 • Θεωρητικών Συστημάτων (Θέρμανσης – Ψύξης – ΖΝΧ – Μηχανικού Αερισμού – Φωτισμού) και του ποσοστού συμπλήρωσης σε περίπτωση μη κάλυψης των αναγκών από τα υφιστάμενα συστήματα.

 • Συντελεστών θερμοπερατότητας U Αδιαφανών Δομικών Στοιχείων

 • Συντελεστών θερμοπερατότητας Uw και συντελεστών ηλιακού θερμικού κέρδους gw Διαφανών Δομικών Στοιχείων

Επιπλέον περιλαμβάνει:

 • Συμφωνητικόέντυπο ΤΣΜΕΔΕέντυπο ΦΕΜΠινακίδα

 • Την ΤΟΤΕΕ 20701-1.2010 Γ΄ Έκδοση (2014) με σελιδοδείκτες με διαβαθμίσεις και χωριστούς χρωματισμούς

 • Έντυπα πινάκων για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων κατά την ενεργειακή επιθεώρηση

 • Στοιχεία κτηρίου αναφοράς για κάθε θερμική ζώνη χωριστά (υπό κατασκευή)

Δυνατότητες:

 • Αυτόματος υπολογισμός όλων των κλιματικών δεδομένων βάσει της θέσης του κτηρίου.

 • Αυτόματος υπολογισμός όλων των στοιχείων των Πινάκων του Κεφαλαίου 2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1.2010 βάσει της χρήσης του κτηρίου/θερμικής ζώνης.

 • Μέχρι και 10 Θερμικές Ζώνες (ΘΖ) και μέχρι και 10 Μη Θερμαινόμενους Χώρους (ΜΘΧ).

 • Μέχρι και 40 Αδιαφανή Δομικά Στοιχεία, 30 Αδιαφανή σε Επαφή με το Έδαφος Δομικά Στοιχεία και 30 Διαφανή Δομικά Στοιχεία. (δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης του πλήθους).

 • 4 τρόποι για τον αναλυτικό υπολογισμό των Uw και  gw των Διαφανών Δομικών Στοιχείων .

 • Αυτόματοι υπολογισμοί των καθαρών εμβαδών των τοίχων (αφού αφαιρεθούν τα κουφώματα), κατανομής τους σε σκυρόδεμα/λιθοδομή και υπολογισμός του U. Δυνατότητα παράκαμψης των αυτοματισμών εν μέρει ή εν όλω.

 • Αυτόματοι και αναλυτικοί υπολογισμοί των συντελεστών σκίασης βάσει των στοιχείων που συμπληρώνετε κατά την αυτοψία στους πίνακες που συνοδεύουν το excel. Δυνατότητα παράκαμψης των αυτοματισμών εν μέρει ή εν όλω

 • Εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μέσω αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste).

 • Μέχρι και 10 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα παραγωγής στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και ύγρανσης.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά δίκτυα διανομής στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ και ύγρανσης.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά είδη τερματικών μονάδων στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης στα συστήματα ΖΝΧ.

 • Μέχρι και 5 ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα μηχανικού αερισμού.

 • Μέχρι και 5 διαφορετικά πλήθη λαμπτήρων για κάθε είδος (5 πυράκτωσης, 5 αλογόνου, 5 συμπαγείς φθορισμού κ.λπ.).

 • Αυτόματος υπολογισμός ποσοστού Φυσικού Φωτισμού (ΦΦ) για μέχρι και 20 χώρους.

 • Απεριόριστα φύλλα υπολογισμού συντελεστών θερμοπερατότητας U αδιαφανών δομικών στοιχείων.
  Είναι περασμένα σε βάση δεδομένων όλα τα υλικά του πίνακα τιμών της ΤΟΤΕΕ 20701-2.2010 και έχετε τη δυνατότητα εισαγωγής και νέων υλικών

 • Μενού για όλες τις βασικές λειτουργίες.

 • Σε όλα τα κελιά όπου εισάγονται δεδομένα υπάρχουν οδηγίες για το τι να εισάγετε, αναφορές στο κείμενο της ΤΟΤΕΕ και στους πίνακες αυτών, όπου χρειάζεται.
  Επίσης, υπάρχουν πολλές χρήσιμες σημειώσεις (κόκκινο σημάδι στο πάνω δεξιά μέρος ενός κελιού).

 • Διαφορετικοί χρωματισμοί για την αποφυγή λαθών.

 • Δεν υπάρχει κανένα μέρος του excel κλειδωμένο με κωδικό οπότε μπορείτε να το τροποποιήσετε και να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

Επισημάνσεις:

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις του Excel 2007 και άνω.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει δοκιμασθεί αν δουλεύει σε Mac OS.

Αρχείο Αλλαγών

ΤΟΤΕΕ – 03.12.2017

 • Προστέθηκε η νέα ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (Α΄ έκδοση) με διορθωμένα τα αρχικά τυπογραφικά λάθη και σελιδοδείκτες.

Ver. 1.13 – 29.06.2017

 • Επανεμφανίστηκαν οι γραμμές 121-125 (α/α 9-13) του φύλλου εργασίας «ΔΔΣ» που ήταν κρυμμένες.

Ver. 1.12 – 28.06.2017

 • Διόρθωση περιορισμού εμβαδού 50τ.μ. για τον υπολογισμό της πρώτην ελάχιστης αμοιβής.

Ver. 1.11 – 23.06.2017

 • Διορθώθηκε/Προστέθηκε αυτόματος υπολογισμός ngen για τοπικές μονάδες θέρμανσης.
 • Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του nem τερματικών μονάδων θέρμανσης διαφορετικών από άμεσης απόδοσης σε εσωτερικό/εξωτερικό τοίχο.
 • Διορθώθηκαν λαθάκια στις περιγραφές στις τερματικές μονάδες θέρμανσης.
 • Προστέθηκαν νέα σχόλια στο φύλλο «Θέρμανση».

Ver. 1.10 – 22.06.2017

 • Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του U των Διαφανών Δομικών Στοιχείων (ΔΔΣ)
 • Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού του U για εξώπορτες χωρίς υαλοπίνακες, είτε είναι σε ΜΘΧ είτε όχι και από οποιοδήποτε υλικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι στην περιγραφή να προστεθεί το «ΜΘΧ» αν είναι σε επαφή με ΜΘΧ και να καθοριστεί το υλικό ως εξής:
  προστίθεται στην περιγραφή το «Μετ» ή το «Συν» ή το «Ξυλ.» αν το υλικό της εξώπορτας είναι μέταλλο, συνθετικό ή ξύλο αντίστοιχα. Δεν έχει σημασία αν είναι κεφαλαία ή πεζά.

Ver. 1.06 – 20.06.2017

Μικρές διορθώσεις μορφοποίησης.

Ver. 1.00 – 03.06.2017

Αρχική έκδοση.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.