Excel – «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II»

50,00€ +ΦΠΑ

Πρόγραμμα Excel για τις δηλώσεις ένταξης κατοικιών στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ».

Για τον μηχανικό που επιθυμεί να γλιτώσει χρόνο αυξάνοντας την παραγωγικότητά του και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες με μια όμορφη, επαγγελματική παρουσίαση.

Διαβάστε παρακάτω τι περιλαμβάνεται.

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 10,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: excelEKSOIKONOMW Ετικέτες:

Περιγραφή

Απλό στη χρήση αλλά πλήρες πρόγραμμα που μας γλιτώνει από πολλή γραφική δουλειά.
Τόσο για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» του 2018 όσο και για το αρχικό «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον Ι«.

Περιλαμβάνονται:

 • κωδικοποιημένες σε λίγες γραμμές οι γενικές οδηγίες του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ«:
  • Τι επιλέγεται
  • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
  • Επιλέξιμες δαπάνες
  • Προϋποθέσεις
  • Επιχορηγήσεις
  • Δικαιολογητικά για την αρχική αίτηση
  • Διαδικασία

 • υπολογισμός του προϋπολογισμού των δαπανών (έλεγχος των μεγίστων επιτρεπόμενων), της επιχορήγησης και του δανείου

 • αυτόματη (με λίγα κλικ) συμπλήρωση ΟΛΩΝ των εντύπων: IΙ, ΙΙΙ, IV, V-Α, V-Β, V-Γ, VI, VII, VIII-A, VIII-B, VIII-Γ, IX, X, XI

 • γενική υπεύθυνη δήλωση, συμφωνητικό για τον Σύμβουλο Έργου, Πινακίδα Φακέλου

Επισημάνσεις:

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις του Excel 1997 και άνω για Windows,

 • Συμπληρώνουμε μόνο τα κελιά σε κίτρινο φόντο,

 • Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουμε τις μακροεντολές για να λειτουργούν τα κουμπάκια του μενού κ.ά..

Αρχείο Αλλαγών

Εξοικονομώ κατ’ οίκον Ι – Ver. 4.10 – 23.04.2018

 • Πλέον, όλα τα φύλλα εκτός του πρώτου είναι κλειδωμένα χωρίς όμως κωδικό.

Ver. 8.04 – 24.03.2018

 • Βελτιώσεις μορφοποίησης και ελέγχων κατά την εισαγωγή των δεδομένων στα Παραρτήματα IV και VII.

Ver. 8.03 – 23.03.2018

 • Διόρθωση σφάλματος στο φύλλο «Δαπάνες» και στην κατηγορία δαπάνης 3.Η η οποία λάμβανε τιμή ακόμα και όταν δεν υπήρχαν αιτήσεις.
 • Στο φύλλο «Παράρτημα ΙΙΙ», η στήλη κόστος συμπληρώνεται πλέον αυτόματα από το γινόμενο της στήλης «Ποσότητα» και της νέας στήλης «Κόστος ανά μονάδα μέτρησης». Βέβαια, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις τιμές της στήλης, αν το επιθυμεί. Η νέα στήλη λαμβάνει τις μέγιστες τιμές κόστους ανά μονάδα μέτρησης, βάσει των στηλών «Υποκατηγορία Δαπάνης» και «Κατηγορία ανώτατου ορίου κόστους».

Ver. 8.02 – 22.03.2018

 • Διόρθωση σφάλματος στο φύλλο «Δαπάνες» και στις κατηγορίες δαπανών 4.Β και 4.Γ οι οποίες λάμβαναν τιμή στην έκδοση 8.01 ακόμα και όταν δεν υπήρχαν αιτήσεις.
 • Στο φύλλο «Δαπάνες» υπολογίζεται το σύνολο των δαπανών πριν τον «κόφτη» του προγράμματος.
 • Βελτιώσεις μορφοποίησης στα παραρτήματα ΙΙΙ και VI.

Ver. 8.01 – 22.03.2018

 • Διόρθωση σφάλματος κατά τον έλεγχο εισαγωγής του ΑΦΜ των ιδιοκτητών στο φύλλο «Γενικά».

Ver. 8.00 – 20.03.2018

 • Στο φύλλο «Γενικά» προστέθηκαν δύο ακόμα στήλες στον πίνακα των ιδιοκτητών, για το εμβαδόν του διαμερίσματος και τον αριθμό του μετρητή παροχής ρεύματος.
  Άλλαξε η μορφή του ΑΦΜ σε «κείμενο» ώστε να δέχεται και ευρωπαϊκό ΑΦΜ με τον κωδικό χώρας, π.χ. DE012345678.
  Προστέθηκαν επισημάνσεις.
  Διορθώθηκαν λαθάκια στις οδηγίες συμπλήρωσης κελιών.
  Αποκρύφτηκαν ορισμένα πεδία στα στοιχεία ακινήτου, όπως «Περιφέρεια», «Νομός» και «Δήμος».
 • Στο φύλλο «Δαπάνες» προστέθηκε η επιλογή υποκατηγορίας «Ι» ή «ΙΙ» στις κατηγορίες 1 (κουφώματα) και 2 (θερμομονώσεις), ενώ προηγουμένως λαμβάνονταν η μέγιστη τιμή της κατηγορίας «ΙΙ» και έπρεπε ο χρήστης να ορίσει ορθή τιμή στη στήλη «Κόστος ανά μονάδα».
  Η στήλη «Κόστος ανά μονάδα» λαμβάνει αυτόματα τη μέγιστη δυνατή τιμή όταν δώσουμε μια τιμή στη στήλη «Μονάδες». Μπορούμε όμως να την αλλάξουμε σύμφωνα με την προσφορά που έχουμε από τον προμηθευτή.
  Βελτιώσεις στον υπολογισμό του μέγιστου προϋπολογισμού για τις κατηγορίες 3 και 4.
  Προστέθηκαν επισημάνσεις.
  Διορθώσεις σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση 172574/18 (ΦΕΚ.952/Β΄/16.03.2018).
 • Στα φύλλα «Ενημέρωση Πελάτη» και «Πινακίδα» η αλλαγή του λογότυπου και της επικεφαλίδας του γραφείου γίνεται και χωρίς την κατάργηση της προστασίας. Θυμίζουμε ότι η κατάργηση της προστασίας του φύλλου γίνεται και κάνοντας κλικ στο κουμπάκι με το κόκκινο «Χ».
 • Στο φύλλο «Παράρτημα ΙΙΙ» αυξήθηκαν οι γραμμές για τις προτάσεις από 5 σε 10.
 • Στο φύλλο «Παράρτημα VI» αυξήθηκαν οι γραμμές για τις προτάσεις από 5 σε 10.
  Οι τιμές των στηλών του πίνακα «Καταγραφή Παραστατικών Δαπανών» λαμβάνουν ως αρχικές τιμές αυτές που έχουμε εισάγει στο φύλλο «Παράρτημα ΙΙΙ»
 • Άλλες ήσσονος σημασίας βελτιώσεις στη μορφοποίηση κελιών.

Ver. 7.00 – 01.03.2018

 • Διορθώθηκαν όλα τα παραρτήματα σύμφωνα με τα τελικά, επίσημα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Εν.

Ver. 6.10 – 23.02.2018

 • Προστέθηκε στο excel α) συμφωνητικό για τον Σύμβουλο Έργου και β) πινακίδα φακέλου
 • Το αρχείο είναι πλέον σε μορφή προτύπου, δηλαδή xltm

Ver. 6.00 – 22.02.2018

 • Προστέθηκαν στο excel τα έντυπα των παραρτημάτων (σχέδιο).
 • Προστέθηκε το σχέδιο των Παραρτημάτων του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ«.
 • Στον Οδηγό του προγράμματος προστέθηκαν περισσότερες επισημάνσεις.

Ver. 5.10 – 14.02.2018

 • Προστέθηκε ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ«, με σελιδοδείκτες, υπερσυνδέσμους και επισημάνσεις.
 • Στο excel του δεύτερου προγράμματος, «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ«, ενημερώθηκαν τα φύλλα εργασίας «Γενικά», «Ενημέρωση Πελάτη» και «Δαπάνες» και διαγράφηκαν όλα τα φύλλα με τα έντυπα των παραρτημάτων του πρώτου προγράμματος.
  Αναμένουμε τα παραρτήματα του «ΙΙ» για να τα εντάξουμε στο excel.

Ver. 5.00 – 22.08.2017

 • Προστέθηκαν δύο νέα φύλλα εργασίας, α) «Ενημέρωση Πελάτη ΙΙ» και β) «Δαπάνες ΙΙ», που αφορούν το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ«.
  Στα φύλλα αυτά αναλύεται η νέα διαδικασία και γίνεται ο υπολογισμός του ποσοστού της επιχορήγησης, βάσει των όσων είναι γνωστά μέχρι στιγμής.
 • Προστέθηκε ένα ακόμα πεδίο στο φύλλο «Γενικά» για το πλήθος των προστατευόμενων μελών του ιδιοκτήτη, πεδίο απαραίτητο για τον υπολογισμό της επιχορήγησης με το νέο πρόγραμμα.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 1. Σε τι μορφή αποθηκεύουμε τα αρχεία που δημιουργούμε;
  Το αρχείο excel έρχεται σε μορφή προτύπου xltm.
  Αυτό σημαίνει ότι αν το αποθηκεύσετε στον κατάλογο με τα άλλα αρχεία πρότυπα του Excel θα μπορείτε από το μενού Αρχείο > Δημιουργία να επιλέγεται το πρότυπο αυτό και να δημιουργείτε μια νέα μελέτη.
  Περισσότερα για τα πρότυπα ΕΔΩ.
  Προσοχή: Όταν αποθηκεύουμε ένα αρχείο πρέπει πάντα να είναι της μορφής xlsm και όχι xlsx, ώστε να αποθηκεύονται και οι μακροεντολές.
 2. Τι κάνουμε αν σε ένα πεδίο δεν δέχεται το δεδομένο που προσπαθούμε να εισάγουμε;
  Σε πολλά πεδία εισαγωγής δεδομένων γίνεται έλεγχος από το πρόγραμμα ώστε να προστατευθεί ο χρήστης από την εισαγωγή μη έγκυρων δεδομένων. Αν όμως επιθυμούμε να παρακάμψουμε τον έλεγχο στο/στα συγκεκριμένο πεδίο/α κάνουμε τα εξής:
  α) Καταργούμε την προστασία του φύλλου κάνοντας κλικ στο κουμπάκι με το κόκκινο Χ.

  β) Επιλέγουμε το/τα πεδίο/α στα οποία θέλουμε να καταργήσουμε τους ελέγχους κατά την εισαγωγή δεδομένων.
  γ) Επιλέγουμε από τα μενού του Excel «Δεδομένα» > «Επικύρωση δεδομένων» > «Απαλοιφή όλων» > «ΟΚ«

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.