Με την αγορά του προγράμματος αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε με προσοχή.

Ο όρος «win²» εκπροσωπεί τον Παπαδόπουλο Χαράλαμπο (Χάρη) του Φωτίου, Πολιτικό Μηχανικό που εδρεύει στη Σαμανίδη 1, 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Άδεια Χρήσης

Η win² σας παραχωρεί την άδεια χρήσης του παρόντος Λογισμικού μόνο εφόσον συμφωνείτε με όλους τους όρους του παρόντος.
Η άδεια χρήσης αφορά ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο, δηλαδή ένα ΑΦΜ, στο όνομα του οποίου γίνεται η αγορά.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε όσους υπολογιστές ιδιοκτησίας σας επιθυμείτε.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Λογισμικό και τα τυχόν αντίγραφά του που δημιουργείτε αποτελούν ιδιοκτησία της win².
Το Λογισμικό προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται η αφαίρεση των κωδικών προστασίας των τμημάτων του λογισμικού που είναι προστατευμένα με τέτοιους κωδικούς.

Μεταβίβαση

Η μεταβίβαση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της win².

Περιορισμός της Ευθύνης

Η win² δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για οποιοδήποτε θέμα.
Τέτοια θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά: την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα του λογισμικού για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η win² δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση και τα αποτελέσματα της χρήσης του λογισμικού.
Σε καμιά περίπτωση η win² δεν ευθύνεται για παρεπόμενες ζημιές από τη χρήση του προγράμματος, ακόμα και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, ή για αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου.
Οι απαιτήσεις κατά της win² και των συνεργατών της οι οποίοι καλύπτονται από την παρούσα άδεια, περιορίζονται στην αξία αγοράς του παρόντος λογισμικού.

Ο χρήστης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη χρήσης του λογισμικού και των αποτελεσμάτων του.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι από την πλευρά μας δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να μειώνονται τα όποια σφάλματα.
Ως χρήστες και εμείς λογισμικού γνωρίζουμε πολύ καλά και θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα χωρίς σφάλματα.
Δέσμευση μας είναι να επιδιορθώνουμε τα όποια σφάλματα το ταχύτερο δυνατόν.

Ειδικότερα, για τα αρχεία κωδικοποίησης της νομοθεσίας σε μορφή PDF, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια και το έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής, τα αρχεία να ενημερώνονται τάχιστα με κάθε τροποποίηση, κάθε σχετική υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο αλλά και ερωτήσεις-απαντήσεις φορέων που αφορούν το θέμα που διαπραγματεύεται το PDF.

Σχετικά με τα προγράμματα σε Excel, είναι όλα συμβατά με την ελληνική έκδοση 2007 του Excel για Windows. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν και με όλες τις νεώτερες εκδόσεις του Excel.
Ακόμα όμως και παλιότερες εκδόσεις, μετά το 1997, είναι συμβατές όπου αυτό αναφέρεται σχετικά.
Μόνο με το Excel για MacOS υπάρχουν θέματα συμβατότητας κι αυτά όχι για όλα τα προγράμματα. Όπου υπάρχουν τέτοια θέματα, υπάρχει σχετική αναφορά.

Τρόπος Αποστολής

Τα προϊόντα (λογισμικό) δεν υφίστανται σε υλική μορφή και μεταφορτώνονται από τον ιστότοπο αυτόν κατόπιν ενεργοποίησης της σχετικής δυνατότητας στον λογαριασμό του χρήστη, η οποία επέρχεται μόνο μετά την ολική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού.

Πολιτική Επιστροφών

Λόγω της φύσης των προϊόντων (λογισμικό, δηλαδή άυλο που μεταφορτώνεται από τον ιστότοπο αυτόν) δεν είναι δυνατή η επιστροφή μετά την πληρωμή.

Γενικές Διατάξεις

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με αυτή την άδεια χρήσης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2310.345.785 είτε μέσω email στο info@win2.gr.