Κωδικοποίηση ΝΟΚ

50,00€ +ΦΠΑ

Κωδικοποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) σε PDF (ebook), απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία Μηχανικό.

328+96=424 σελίδες Α4

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 10,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: pdfNOK Ετικέτες:

Περιγραφή

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΦΕΚ 79/Α΄/09.12.2012, πλήρης, όπως ισχύει και με συνεχείς ενημερώσεις.

Η ετήσια συνδρομή κοστίζει μόνο 10€+ΦΠΑ. Στο κόστος αγοράς του PDF κωδικοποίησης περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους.

Τι κερδίζουμε:

1) Ταχεία και συνεπή ενημέρωση για κάθε νέα τροποποίηση, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο, ερώτηση-απάντηση που αφορά τον ΝΟΚ και ενσωματώνεται αμέσως στο κείμενο του νόμου.

2) Εύκολη περιήγηση και αναζήτηση στο κείμενο του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων και ερωτήσεων-απαντήσεων.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

 1. «σαρώνεται» κάθε μήνα η νομοθεσία και ενσωματώνεται ό,τι νεώτερο στην κωδικοποίηση

 2. το κείμενο των τροποποιήσεων εισάγεται με διαφορετικό χρώμα ακριβώς στο σημείο του νόμου όπου γίνεται η τροποποίηση, ενώ το κείμενο του αντικαθίσταται δεν διαγράφεται αλλά διαγραμμίζεται (διακριτή διαγραφή).

 3. το κείμενο του τεύχους των τεχνικών οδηγιών του Δεκεμβρίου 2012 έχει ενσωματωθεί μέσα στο κείμενο του νόμου εντός πλαισίων (βλ. εικόνες).

 4. έγινε ολική μορφοποίηση του κειμένου από την αρχή έως το τέλος ώστε να γίνεται αναζήτηση με ένα λήμμα (π.χ. πιλοτή) που έχει την ίδια μορφή παντού. (Όχι αλλού pilotis, αλλού πιλοτή κι αλλού πυλωτή). Η μορφοποίηση που έχουμε κάνει ξεκουράζει το μάτι «τακτοποιώντας» τα άρθρα και όλο το κείμενο και δίνει έμφαση εκεί που πρέπει.

 5. υπάρχουν σελιδοδείκτες (bookmarks) που τους έχουμε πάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης για γρήγορη μετάβαση στο άρθρο που μας ενδιαφέρει με ένα κλικ

 6. υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση στο κείμενο ακριβώς του νόμου στο οποίο γίνεται αναφορά

 7. υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) για μετάβαση στον νόμο/Π.Δ./Υ.Α. στον οποίο γίνεται αναφορά.

 8. υπάρχουν σημειώσεις του συγγραφέα με παραπομπές σε σχετικά έγγραφα κ.λπ.

Περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις:

 • Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ.99/Α/27.04.2012

 • Ν.4117/13

 • Ν.4122/13

 • Ν.4123/13

 • Ν.4164/13

 • Ν.4178/13

 • Ν.4258/13

 • Ν.4280/13

 • Ν.4296/13 για το άρθρο 36

 • Ν.4315/14 για τα άρθρα 1, 2, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 31 και 32

 • Ν.4342/15 για το άρθρο 32

 • Ν.4368/16 για το άρθρο 29

 • Ν.4373/16 για το άρθρο 26

 • Ν.4414/16 για το άρθρο 32α

 • Ν.4447/16 για τα άρθρα 29, 47α και το άρθρο 11 του Ν.4258/14

 • Ν.4467/17 για τα άρθρα 15 και 36

 • Ν.4495/17 για τα άρθρα 4, 26, 29 και 33

 • Ν.4508/17 για το άρθρο 36

 • Ν.4512/18 για το άρθρο 36

 • Ν.4513/18 για τα άρθρα 20 και 47α

 • Ν.4546/18 για τα άρθρα 4 και 23

 • Ν.4549/18 για το άρθρο 36

 • Ν.4585/18 για το άρθρο 29

 • Ν.4602/19 για τα άρθρα 1 και 20

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • 911/11.01.2012 (ΦΕΚ.14/Β΄) για τα φυτεμένα δώματα

 • 55174/15.10.2013 (ΦΕΚ.2605/Β΄) για τις εργασίες μικρής κλίμακας

 • 14482/31.03.2014 (ΦΕΚ.95/ΑΑΠ΄) για τις αλλαγές χρήσης κτηρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων

 • 27084/17.10.2016 για την έγκριση παρέκκλισης από την ελάχιστη απαιτούμενη φύτευση των ακαλύπτων χώρων της σχολικής μονάδας «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ίλιου», σύμφωνα με την §5 του άρθρου 27 του ΝΟΚ

 • 31685/07.07.2017 για την προσαύξηση ύψους κτηρίου βάσει της §8 και του τελευταίου εδαφίου της §1 του άρθρου 15 του ΝΟΚ

Εγκύκλιοι:

 • ΥΠΕΧΩΔΕ/43511/161/55/13.06.1988 με τις οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις κ.λπ., ρυμοτομικών σχεδίων

 • ΓΓΧΑΠ/9/13.06.2012 για τη μελέτη προσβασιμότητας για ΑμεΑ

 • ΓΓΧΑΠ/2/30.04.2013 για την εφαρμογή των §4 και §5 του άρθρου 1

 • ΓΓΧΑΠ/ΑμεΑ/42382/16.07.2013 για την εφαρμογή των §4 και §5 του άρθρου 26

 • ΔΟΚΚ/4/03.12.2013 με διευκρινίσεις στο άρθρο 4 του ΝΟΚ.

 • ΔΑΟΚΑ/7037/557/07.02.2018 για τη χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα γεωτεμάχια για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτηρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή νεώτερα μνημεία.

 • ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

 • Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/40468/23.09.2015 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4315/14 σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

 • Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/41896/12.10.2015 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4315/14 σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

 • Εγκύκλιος ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.06.2018 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 §2α του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ.79/Α΄)

Έγγραφα των ΔΟΑΚΑ (πρώην ΔΟΚΚ), ΔΑ, ΔΠΣ, ΔΤΕΤΜΜΡ, ΔΙΠΕΧΩΣΧ, ΔΕΣΕΔΠ και ΥΠΕΚΑ, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο

Επιπλέον, σε ξεχωριστό αρχείο:

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (42 συνεδριάσεις) ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΥΔΟΜ/ΚΜ που αφορούν τον ΝOK

Επισημάνσεις:

 • Απαιτείται Acrobat Acrobat Reader Ver > 9.00 (διατίθεται δωρεάν) ή αντίστοιχο συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή ανάλυση και προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης κειμένου κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste) τμήματος του κειμένου.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 15.30 – 11.03.2019

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 20 βάσει του Ν.4602/2019

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 16.00 – 01.03.2019

 • Προστέθηκαν 4 ερωτήσεις-απαντήσεις από την 42η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 15.20 – 25.01.2019

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/74084/4651/30.11.2018 – Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/2012 όπως ισχύει
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΕΣΕΔΠ/88093/817/13.12.2018 – Ερώτημα σχετικά με την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ.79/Α΄) μετά την τροποποίηση του άρθρου 79 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄) με την §27 του άρθρου 34 του Ν.4546/2018 (ΦΕΚ.101/Α΄)

Ver. 15.10 – 27.12.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 29 βάσει του Ν.4585/18

Ver. 15.00 – 17.12.2018

 • Προστέθηκε η Απόφαση 27084/17.10.2016 – Έγκριση παρέκκλισης από την ελάχιστη απαιτούμενη φύτευση των ακαλύπτων χώρων της σχολικής μονάδας «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ίλιου», σύμφωνα με την §5 του άρθρου 27 του ΝΟΚ
 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/40468/23.09.2015 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4315/14 σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης
 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/41896/12.10.2015 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4315/14 σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης
 • Έγγραφο ΥΠΕΚΑ/976/26.11.2014 – Νέος Οργανισμός ΥΠΕΚΑ και συνδρομή στο έργο των θεματικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΚΑ
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΟΚΚ/33803/13.07.2012 – Εφαρμογή του άρθρου 1 του ΝΟΚ
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑ/32326/20.09.2012 – Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του ΝΟΚ
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΤΕ/β/33888/14.08.2015 – §1, §8 και §15 του άρθρου 32 του ΝΟΚ

Ver. 14.10 – 24.10.2018

 • Προστέθηκε η §5 του άρθρου 50 του Ν.4495/2017

Ver. 14.00 – 21.10.2018

 • Ενημέρωση για την οριστική κατάργηση όλου του άρθρου 4 από 15.10.2018
 • Τοποθέτηση σ.σ. σε κάθε παράγραφο όπου τροποποιείται ο νόμος και είχε διαφορετικό χρώμα με ταυτόχρονη αναφορά στον νόμο που τροποποίησε τη σχετική παράγραφο
 • Διαφορετικό υποσέλιδο σε κάθε άρθρο του νόμου με αναφορά μόνο των νόμων που τροποποιούν το εν λόγω άρθρο

Ver. 13.60 – 13.07.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4 και 23 βάσει του Ν.4546/2018
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 36 βάσει του Ν.4549/2018

Ver. 13.50 – 20.06.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19.06.2018 – Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 §2α του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ.79/Α΄)

Ver. 13.40 – 18.05.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 – Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 15.00 – 10.05.2018

 • Προστέθηκε 1 ερώτηση-απάντηση από την 39η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 13.30 – 06.05.2018

 • Ενσωματώθηκε η Εγκύκλιος ΔΑΟΚΑ/7037/557/07.02.2018 – Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (Ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (Ν.3028/02)

Ver. 13.20 – 26.01.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 36 βάσει του Ν.4508/2017
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 36 βάσει του Ν.4512/2018
 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 20 και 47α βάσει του Ν.4513/2018

Ver. 13.00 – 07.11.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4, 26, 29 και 33 βάσει του Ν.4495/2017

Ver. 12.50 – 22.09.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/13997.9941/15.09.2017 – Συνολική επιφάνεια δώματος για την εφαρμογή του άρθρου 19 §2α του Ν.4067/2012

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 14.00 – 30.08.2017

 • Προστέθηκαν 4 ερωτήσεις-απαντήσεις από την 38η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 12.40 – 14.07.2017

 • Προστέθηκε η Απόφαση 31685/07.07.2017 «Προσαύξηση ύψους κτηρίου βάσει της §8 και του τελευταίου εδαφίου της §1 του άρθρου 15 του Ν.4067/2012»
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/20894/06.07.2017 – Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την §81 του άρθρου 2 του Ν.4067/2012

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 13.10 – 26.06.2017

 • Προστέθηκε 1 ερώτηση-απάντηση από την 37η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 13.00 – 21.06.2017

 • Προστέθηκαν 8 ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (37η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 12.30 – 27.05.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/14346/25.05.2017 «Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος»
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/20258/25.05.2017 «Αναθεώρηση επ’ αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της §6 του άρθρου 29 του Ν.4067/2012»

Ver. 12.20 – 15.05.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ//1112/10.05.2017 «Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτήριο»

Ver. 12.10 – 08.05.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/21028/27.04.2017 «Τοποθέτηση κινητών προστεγασμάτων-τεντών»

Ver. 12.00 – 02.05.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 15 και 36 βάσει του Ν.4467/17

Ver. 11.20 – 28.04.2017

 • Προστέθηκε το έγγραφο ΔΑΟΚΑ/136/27.04.2017 «Σχετικά με εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) σύμφωνα με την §28 του άρθρου 2 και την §6ιδ του άρθρου 11 του Ν.4067/2012»

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 12.00 – 17.03.2017

 • Προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (36η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 11.10 – 02.03.2017

 • Προστέθηκε παράγραφος της ΥΑ.140055/17 που αφορά τον ΝΟΚ.

Ver. 11.00 – 28.12.2016

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 29, 47α και του άρθρου 11, §4 του Ν.4258/14 βάσει του Ν.4447/16

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 11.00 – 21.12.2016

 • Προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (35η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 10.00 – 02.11.2016

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος 43511/161/55/13.06.1988 «Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις, επεκτάσεις κ.λπ., ρυμοτομικών σχεδίων»
 • Προστέθηκε το έγγραφο ΔΤΕ/α/5979/162/22.02.2007 «Ορισμός κορυφοργραμμής (υδατοκρίτη)»
 • Προστέθηκε το έγγραφο ΔΤΕ/28829/463/11.06.2014 «Διαγράμματα Εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων»
 • Προστέθηκαν πολλά σχόλια και νέοι υπερσύνδεσμοι στα άρθρα 1 και 2
 • Έγιναν πολλές αλλαγές στη μορφοποίηση ώστε το κείμενο να είναι ακόμα περισσότερο ευανάγνωστο

Ver. 9.60 – 22.09.2016

 • Προστέθηκε το έγγραφο της ΔΠΔΑ 129867/4859/Π.Ε./08.09.2016 σχετικά μετην αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών

Ver. 9.50 – 15.09.2016

 • Προστέθηκε το έγγραφο της ΔΟΚΚ 38283/17.09.2013 σχετικά με την έκδοση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης

Ver. 9.40 – 01.09.2016

 • Προστέθηκε το νέο άρθρο 32α του νόμου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 10.00 – 23.07.2016

 • Προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 2 επιπλέον συνεδριάσεις (33η και 34η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 9.30 – 06.07.2016

 • Προστέθηκαν δύο νέα έγγραφα της ΔΑΟΚΑ που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Ίσως να σας ενδιαφέρει…