Κωδικοποίηση Ν.4495/17

50,00€ +ΦΠΑ

Κωδικοποίηση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα, την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, Ν.4495/17, σε PDF (ebook), απαραίτητο εργαλείο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία Μηχανικό και Δικηγόρο. (+ Ν.4178/13)

436+935+383=1.754 σελίδες Α4

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 10,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: pdf4495 Ετικέτες:

Περιγραφή

Ο νόμος για τον Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017, πλήρηςόπως ισχύει και με συνεχείς ενημερώσεις.
Μαζί και ο παλιός νόμος, Ν.4178/13 και όλες οι σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις.

Η ετήσια συνδρομή κοστίζει μόνο 10€+ΦΠΑ. Στο κόστος αγοράς του PDF κωδικοποίησης περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους.

Tι κερδίζουμε:

1) Ταχεία και συνεπή ενημέρωση για κάθε νέα τροποποίηση, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο, ερώτηση-απάντηση που αφορά τον Ν.4495/17 και ενσωματώνεται αμέσως στο κείμενο του νόμου.

2) Εύκολη περιήγηση και αναζήτηση στο κείμενο του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων και ερωτήσεων-απαντήσεων.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

 1. «σαρώνεται» κάθε μήνα η νομοθεσία και ενσωματώνεται ό,τι νεώτερο στην κωδικοποίηση

 2. το κείμενο των τροποποιήσεων εισάγεται με διαφορετικό χρώμα ακριβώς στο σημείο του νόμου όπου γίνεται η τροποποίηση, ενώ το κείμενο του αντικαθίσταται δεν διαγράφεται αλλά διαγραμμίζεται (διακριτή διαγραφή).

 3. έγινε ολική μορφοποίηση του κειμένου από την αρχή έως το τέλος ώστε να γίνεται αναζήτηση με ένα λήμμα (π.χ. πιλοτή) που έχει την ίδια μορφή παντού. (Όχι αλλού pilotis, αλλού πιλοτή κι αλλού πυλωτή). Η μορφοποίηση που έχουμε κάνει ξεκουράζει το μάτι «τακτοποιώντας» τα άρθρα και όλο το κείμενο και δίνει έμφαση εκεί που πρέπει.

 4. τα παραρτήματα Α’ (έντυπο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής) και Β΄ (αναλυτικός προϋπολογισμός) έχουν γραφεί από την αρχή (δεν είναι εικόνες) για να είναι πιο ευανάγνωστα.

 5. υπάρχουν σελιδοδείκτες (bookmarks) που τους έχουμε πάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης για γρήγορη μετάβαση στο άρθρο που μας ενδιαφέρει με ένα κλικ

 6. υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση στο κείμενο ακριβώς του νόμου στο οποίο γίνεται αναφορά

 7. υπάρχουν σύνδεσμοι (links) για μετάβαση στον νόμο/ΠΔ/ΥΑ στον οποίο γίνεται αναφορά

 8. υπάρχουν σημειώσεις του συγγραφέα με παραπομπές σε σχετικά έγγραφα κ.λπ.

Περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις:

 • Ν.4506/17 για το άρθρο 29

 • Ν.4513/18 για το άρθρα 26, 50 και 125

 • Ν.4546/18 για τα άρθρα 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 40, 41, 51, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 149 και 151

 • Ν.4559/18 για το άρθρο 52

 • Ν.4585/18 για τα άρθρα 36, 88, 94, 99, 102, 148

 • Ν.4602/19 για τα άρθρα 14, 29, 33, 35, 38, 40, 89, 94, 114 και 125

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • 27454/14.11.2017 (ΦΕΚ.3976/Β΄) για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου…

 • 13096/1035/15.03.2018 (ΦΕΚ.916/Β΄) για τη μερική επιστροφή προστίμου.

 • 19409/1507/11.05.2018 (ΦΕΚ.1643/Β΄) για τις μελέτες στατικής επάρκειας

 • 48123/6983/31.07.2018 (ΦΕΚ.3136/Β΄) για τις e-άδειες

 • 54336/23.08.2018 ΦΕΚ.3584/Β΄) για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

 • 69701/4461/16.10.2018 (ΦΕΚ.4520/Β΄) για τις ΕΕΔΜΚ

 • 71913/4555/23.10.2018 (ΦΕΚ.4747/Β΄) τροποποίηση της ΥΑ για τις e-Άδειες

 • 77103/ 07.11.2018 (ΦΕΚ.4968/Β΄) για την Κατάρτιση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

 • 88894/19.12.2018 (ΦΕΚ.5716/Β΄) με τα έντυπα των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου

 • 92418//31.12.2018 (ΦΕΚ.5970/Β΄) για την παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 και της §5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017

Εγκύκλιοι:

 • ΓΓΧΑΠ/1/16.11.2017 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/17

 • ΓΓΧΑΠ/19.01.2018 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4495/17

 • ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 – Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ΥΔΟΜ και τα ΣΑ

 • ΔΤΕ&ΕΕΟ/22009/227/15.03.2019 – Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο

Έγγραφα:

 • ΤΕ&Α/13.02.2018 – Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν.4495/17

 • ΓΔΠΟΛ/15047/84/14.03.2018 – Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/17

Ανακοινώσεις ΤΕΕ:

 • 20.11.2017

 • 16.12.2017

 • 01.03.2018

 • 12.04.2018


Επιπλέον, σε ξεχωριστά αρχεία:

 • Ο Ν.4178/13, όπως ισχύει, με όλες τις τροποποιήσεις, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τα σχετικά έγγραφα ΔΑΟΚΑ, (πρώην ΔΟΚΚ), ΓΓΧΑΠ, ΔΝΕ και ΙΚΑ.

 • Οι σημειώσεις του Τ.Ε.Ε.: Θέματα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων – Νοέμβριος 2013

 • Οδηγίες για την Οικονομική Τεκμηρίωση Επιλέξιμων Δαπανών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Στατικής Ενίσχυσης

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (23 – 1 σειρά) ΥΠΕΚΑ Help Desk που αφορούν τον Ν.4178/13

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (42 συνεδριάσεις) ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΥΔΟΜ/ΚΜ που αφορούν τον Ν.4495/17 & τον Ν.4178/13

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (43) του ΤΕΕ/ΤΚΜ από την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτ 2013

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (1.929 – 78 ομάδες) του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (119 – 9 ομάδες) του ΥΠΕΚΑ για τον Ν.4014/11

Επισημάνσεις:

 • Απαιτείται Adobe Acrobat Reader Ver > 9.00 (διατίθεται δωρεάν) ή αντίστοιχο συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή ανάλυση και προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης κειμένου κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste) τμήματος του κειμένου.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 8.10 – 21.03.2019

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΔΤΕ&ΕΕΟ/22009/227/15.03.2019 – Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο

Ver. 8.00 – 11.03.2019

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 14, 29, 33, 35, 38, 40, 89, 94, 114 και 125 βάσει του Ν.4602/19

Ν.4178/13 Ver. 24.40 – 11.03.2019

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 από τον Ν.4602/19

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 77.00 – 01.03.2019

 • Προστέθηκαν 20 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 78η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου και διορθώθηκαν δύο από τις παλιότερες απαντήσεις που δόθηκαν (1833 & 1885)
 • Προστέθηκαν 9 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 42η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 76.00 – 16.02.2019

 • Προστέθηκαν 8 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 41η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ν.4014/11 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 1.00 – 14.02.2019

 • Η αρχική έκδοση του αρχείου ερωτήσεων-απαντήσεων του ΥΠΕΚΑ για τον Ν.4014/11 σε μορφή Excel.
  Περιλαμβάνονται και οι 9 ομάδες, 119 ερωτήσεις συνολικά, οι οποίες ομαδοποιούνται με λέξεις κλειδιά.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 75.00 – 06.02.2019

 • Προστέθηκαν 26 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 77η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 74.00 – 25.01.2019

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 76η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 7.10 – 12.01.2019

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080/31.12.2018 (ΦΕΚ.5970/Β΄) –
  Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 και της §5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄), όπως ισχύει

Ver. 7.00 – 27.12.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 36, 88, 94, 99, 102 και 148 βάσει του Ν.4585/18

Ν.4178/13 Ver. 24.30 – 27.12.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 βάσει του Ν.4585/18

Ver. 6.30 – 19.12.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/19.12.2018 (ΦΕΚ.5716/Β΄) – Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄) που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 73.00 – 18.12.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 75η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 72.00 – 03.12.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 74η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 71.00 – 24.11.2018

 • Προστέθηκαν 10 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 40η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 70.00 – 12.11.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 73η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 6.20 – 12.11.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/07.11.2018 (ΦΕΚ.4968/Β΄) – Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/23.08.2018 (ΦΕΚ.3584/Β΄) – Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (υπήρχε ήδη στο pdf Ν.4030/11)

Ver. 6.11 – 27.10.2018

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΛΑΟΚΑ/66800/4333/18.10.2018 – Απαίτηση ή μη ΕΕΔΜΚ για θερμομόνωση στο δώμα/πιλοτή

Ver. 6.10 – 24.10.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/23.10.2018 (ΦΕΚ.4747/Β΄) – Τροποποίηση ΥΑ για e-Άδειες

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 69.00 – 24.10.2018

 • Προστέθηκαν 25 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 72η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 6.00 – 18.10.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/16.10.2018 (ΦΕΚ.4520/Β΄) – Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ καθώς και συμπλήρωση της εργασίας
  α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της §2 του άρθρου 29 του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 68.00 – 04.10.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 71η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 67.00 – 20.09.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 70η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 5.10 – 22.08.2018

 • Προστέθηκε το άρθρο 52 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ.142/Α΄) – «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις»

Ver. 5.00 – 02.08.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/31.07.2018 (ΦΕΚ.3136/Β΄)

Ν.4178/13 Ver. 24.20 – 13.07.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 βάσει του Ν.4546/18

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 66.00 – 22.06.2018

 • Προστέθηκαν 17 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 69η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 4.00 – 14.06.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 40, 41, 51, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 149 και 151 βάσει του Ν.4546/18

30.05.2018

 • Προστέθηκε το νομοσχέδιο της 18.05.2018 που τροποποιεί σημαντικά τον Ν.4495/17

Ver. 3.10 – 18.05.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 – Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ver. 3.00 – 11.05.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/11.05.2018 (ΦΕΚ.1643/Β΄) – Εφαρμογή της §η του άρθρου 99 του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 65.00 – 10.05.2018

 • Προστέθηκαν 9 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 39η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 64.00 – 24.04.2018

 • Προστέθηκαν 33 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 68η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 2.80 – 14.04.2018

 • Προστέθηκαν οι ανακοινώσεις του ΤΕΕ 20.11.2017, 16.12.2017, 01.03.2018 και 112.04.2018 οι οποίες περιλαμβάνουν και συνδέσμους (links) προς τα εγχειρίδια χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 63.00 – 12.04.2018

 • Προστέθηκαν 35 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 66η και την 67η σχετικές ομάδες του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 2.70 – 16.03.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/15.03.2018 (ΦΕΚ.916/Β΄)

Ver. 2.60 – 15.03.2018

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΓΔΠΟΛ/15047/84/14.03.2018 – Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/17

Ver. 2.50 – 16.02.2018

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΤΕ&Α/13.02.2018 – Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 62.00 – 07.02.2018

 • Προστέθηκαν 25 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 65η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 2.40 – 26.01.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 26, 50 και 125 βάσει του Ν.4513/18

Ν.4178/13 Ver. 24.10 – 26.01.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 54 από τον Ν.4508/17
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 από τον Ν.4513/18

Ver. 2.30 – 19.01.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος/ΓΓΧΑΠ/19.01.2018 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4495/17

Ver. 2.21 – 08.01.2018

 • Προστέθηκαν ορισμένες σημειώσεις του συντάκτη.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 61.00 – 29.12.2017

 • Προστέθηκαν 44 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 64η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 2.20 – 13.12.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου 29 βάσει του Ν.4506/17

Ver. 2.11 – 18.11.2017

 • Διορθώθηκε παράλειψη στο Παράρτημα Α΄ (έλειπε μια επιλογή στο πεδίο «14. Τύπος αυθαιρεσίας»)

Ver. 2.10 – 17.11.2017

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος/ΓΓΧΑΠ/1/16.11.2017 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/17

Ver. 2.00 – 15.11.2017

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση 27454/14.11.2017 (ΦΕΚ.3976/Β΄)

Ν.4178/13 Ver. 24.01 – 13.11.2017

 • Αναφέρονται στην 1η σελίδα τα άρθρα που επηρεάζονται από τον Ν.4495/17
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 από τον Ν.4495/17

Ver. 1.02 – 09.11.2017

 • Προσθήκες σημειώσεων του συγγραφέα ως προς λάθη του Ν.4495/17

Ver. 1.01 – 04.11.2017

 • Ο Ν.4495/17 μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 167/Α΄.

Ver. 1.00 – 30.10.2017

 • Το τελικό κείμενου του νέου νόμου για τον Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, όπως ψηφίσθηκε από τη βουλή στις 18.10.2017. Αναμένουμε τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει. Πιθανολογούμε ότι αυτό θα γίνει στις 04.11.2017, οπότε και λήγει η τελευταία ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών για τις δηλώσεις του Ν.4178/13.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Ίσως να σας ενδιαφέρει…