Στατικές Μελέτες

Στατικές μελέτες που αναλαμβάνουμε:

δημοσίων και ιδιωτικών οικοδομικών έργων (κτήρια, δεξαμενές, πισίνες, τοίχους αντιστήριξης, ειδικές κατασκευές) και τη διεκπεραίωσησύμφωνα με τον Ν.4030/11 το μόνο που ελέγχεται πλέον είναι η πληρότητα του φακέλου αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες δόμησηςΥ.ΔΟΜ. = πρώην πολεοδομίες.


Μελέτες στατικής επάρκειας υπάρχοντος:

Εκτός από νέες κατασκευές αναλαμβάνουμε και τον έλεγχο στατικής επάρκειας υπάρχοντος σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ./EC8-3 και τη μελέτη των ενισχύσεων εφόσον η κατασκευή δεν επαρκεί στατικά.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τις απαιτούμενες από τον Ν.4495/17 μελέτες στατικής επάρκειας αυθαιρέτων, οι οποίες πλέον απαιτούνται ανεξαρτήτως χρήσης, ακόμα και σε αυθαιρεσίες που δηλώθηκαν με τον Ν.4178/13 και οι οποίες σύμφωνα με το ΔΕΔΟΤΑ προκύπτουν Υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.
Εξαιρούνται μόνο οι αυθαιρεσίες κτηρίων που υπάγονται στις κατηγορίες 1, 2 και 3. Δηλαδή, μόνο όταν οι αυθαιρεσίες είναι μικροπαραβάσεις ή έχουν υλοποιηθεί προ 01.01.1983.
Υπάρχουν όμως και μερικές ακόμα εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 99 του Ν.4495/17. Διαβάστε το σχετικό άρθρο μας.


Υλικό κατασκευής:

Ο φέρων οργανισμός μπορεί να είναι από:

 • List item image
  οπλισμένο σκυρόδεμα
 • List item image
  μεταλλικός (χαλύβδινος)
 • List item image
  σύμμικτος (οπλισμένο σκυρόδεμα και χαλύβδινος)
 • List item image
  φέρουσα τοιχοποιία
 • List item image
  είτε να πρόκειται για ξύλινη στέγη


Κανονισμοί:

Εφαρμόζονται οι ευρωκώδικες στα δημόσια έργα, ενώ στα ιδιωτικά η επιλογή είναι δική σαςκυρίου του έργου μεταξύ των ευρωκωδίκων και των ελληνικών εθνικών κανονισμώνΕΑΚ-2000, ΕΚΩΣ-2000, Κανονισμός Φορτίσεων 1945.

Στις μελέτες στατικές επάρκειας για τις ανάγκες των νόμων αυθαιρέτων (4178/13 & 4495/17), ο κύριος του έργου επιλέγει αν η μελέτη θα γίνει με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ανέγερση του κτηρίου.


Παραδοτέα:

Παραδίδονται όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχέδια, τεύχη υπολογισμών και τεχνικές εκθέσεις.
Όλα τα σχέδια είναι σε μορφή τόσο PDF έτοιμα προς εκτύπωση όσο και σε μορφή DXF για συμβατότητα με άλλα προγράμματα και περιλαμβάνουν εκτός των βασικών ξυλοτύπων, ανόψεων, όψεων τομών και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται.
Οι τεχνικές εκθέσεις και τα τεύχη υπολογισμών είναι σε μορφή PDF είναι αναλυτικά και περιλαμβάνουν και προμετρήσεις σκυροδέματος, οπλισμού, επιφάνειας ξυλοτύπου και χαλύβδινων μελών.

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε στις στατικές μελέτες αποτελείται από δύο κατηγορίες:

 1. αξιόπιστο εμπορικό λογισμικό, πάντα ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση, για την ανάλυση με γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, τη διαστασιολόγηση και τη σχεδίαση, των οίκων λογισμικού ConSteel, LH-Λογισμική, Runet, 3dr, GSI, ΤΟΛ και CivilTech.

 2. λογισμικό που αναπτύσσουμε εμείς σε Excel και τμήμα του οποίου μπορούν οι συνάδελφοι μηχανικοί να προμηθευτούν έναντι ιδιαίτερα προσιτών τιμών. Περισσότερα θα δείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Λογότυπο ConSteel
Λογότυπο LH Λογισμική
Λογότυπο Runet
Λογότυπο 3DR
Λογότυπο GSI
Λογότυπο ΤΟΛ
Λογότυπο CivilTech
Γνώση
Εμπειρία > 20 έτη
Επαγγελματισμός 100%

Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία ενώ ταυτόχρονα μας διέπει επαγγελματισμός.
Τα παραπάνω αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά ώστε η στατική μελέτη που θα λάβετε  να είναι:

 • πλήρης ως προς το παραδοτέο (ξυλότυποι, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αναλυτικά τεύχη υπολογισμών, προμετρήσεις)

 • αξιόπιστη ως προς τα αποτελέσματα και την ασφάλεια των κατασκευών

 • οικονομική όχι μόνο ως μελέτη αλλά κυρίως ως προς τα υλικά και τα εργατικά που συνθέτουν το πολλαπλάσιο κόστος κατασκευής

 • στον χρόνο ακριβώς που θα συμφωνήσουμε

Με την ολοκλήρωση και την παράδοση της στατικής μελέτης δεν σταματά η συνεργασία μας.
Είμαστε δίπλα στον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή για συμβουλές, επεξηγήσεις και οποιεσδήποτε εκ των υστέρων αλλαγές.

Στείλτε μας τα προσχέδια σας προκειμένου να σας δώσουμε οικονομική προσφορά.