Excel – ΜΣΕ Ν.4495/17

40,00 +ΦΠΑ

Βαθμολογήθηκε με 5.00 από 5 με βάση 3 βαθμολογίες πελάτη
(3 αξιολογήσεις πελατών)

Πρόγραμμα Excel για τη σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης και με βοηθητικά εργαλεία για τον υπολογισμό της απαλλαγής ή μη από τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας που απαιτείται από τον Ν.4495/17.
20€ έκπτωση για ταυτόχρονη αγορά μαζί με το Excel N.4495/17.
Όσοι έχουν ενεργή συνδρομή στο Excel N.4495/17 και επιθυμούν να προμηθευτούν και το excel ΜΣΕ, ας επικοινωνήσουν μαζί μας για να λάβουν την έκπτωση.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική περιγραφή.

Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές ή άλλα έξοδα στο Excel ΜΣΕ Ν.4495/17.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: excelMSE4495 Ετικέτες:

Περιγραφή

Εύχρηστο και λειτουργικό πρόγραμμα σε Excel με υπολογισμούς για τον έλεγχο της απαλλαγής από τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας (ΜΣΕ) και τη σύνταξη της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με τον Ν.4495/17.

Περιλαμβάνονται:

Τεχνική Έκθεση:

 • Παραμετρική Τεχνική Έκθεση για την περίπτωση απαλλαγής που βασίζεται στην περίπτωση (ια) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018)

 • Παραμετρική Τεχνική Έκθεση για τις λοιπές περιπτώσεις απαλλαγής

Υπολογισμοί:

 • Περίπτωση (ια) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Αναλυτικός υπολογισμός ποσοστού αύξησης συνολικού κατακόρυφου φορτίου Σ(g+q) λόγω των αυθαίρετων κατασκευών και έλεγχος υπέρβασης ή μη του ορίου απαλλαγής από τη μελέτη στατικής επάρκειας.

 • Περίπτωση (ια) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Συνοπτικός υπολογισμός ποσοστού αύξησης συνολικού κατακόρυφου φορτίου Σ(g+q) λόγω των αυθαίρετων κατασκευών και έλεγχος υπέρβασης ή μη του ορίου απαλλαγής από τη μελέτη στατικής επάρκειας.

 • Περίπτωση (ε) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Υπολογισμός και έλεγχος α) της επιφάνειας του υπογείου σε σχέση με εκείνη του ισογείου και β) του 75% της περιμέτρου του υπογείου.

 • Περίπτωση (ζ) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Υπολογισμός και έλεγχος του 75% της περιμέτρου ξεμπαζωμένου υπογείου.

 • Περίπτωση (στ) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Υπολογισμός και έλεγχος του 75% της περιμέτρου καταργηθείσας πιλοτής.

 • Περίπτωση (β) του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018): Υπολογισμός και έλεγχος α) της επιφάνειας παταριού σε σχέση με εκείνη του δαπέδου του ισογείου, β) του αν υπάρχουν «θέσει» κοντά υποστυλώματα και γ) έλεγχος σε κάμψη αμφιαρθρωτής μεταλλικής δοκίδας.

Επισημάνσεις:

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις για Windows του Excel 2007 και άνω.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 6.01 – 12.02.2019

 • Διόρθωση προστατευμένων κελιών στα φύλλα των τεχνικών εκθέσεων ώστε τα κουμπάκια επιλογής να δουλεύουν και χωρίς κατάργηση της προστασίας.

Ver. 6.00 – 29.01.2019

 • Στα φύλλα αναλυτικού και συνοπτικού υπολογισμού των κατακόρυφων φορτίων άλλαξε η σειρά εισαγωγής των φορτίων και πλέον πρώτα εισάγουμε τα φορτία σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και στη συνέχεια βάσει του τι ισχύει σήμερα, μετά τις αυθαιρεσίες.
 • Στο φύλλο «§ια άρθρο2 ΥΑ – αναλυτικοί» οι περιγραφές των σταθμών εισάγονται πλέον στον πρώτο πίνακα των ειδικών βαρών και φορτίων πλακών.
 • Στο ίδιο φύλλο, προστέθηκαν στα δεξιά των πινάκων χρωματιστές μπάρες για να εντοπίζουμε πιο γρήγορα το είδος του πίνακα.
 • Στο φύλλο «§β άρθρο2 ΥΑ» για τον έλεγχο των παταριών, προστέθηκε ένα σχήμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το ποιο είναι το μήκος των δοκίδων L και ποια η απόσταση μεταξύ των δοκίδων l.
 • Στο ίδιο φύλλο, η επιλογή της διατομής των δοκίδων γίνεται πλέον από λίστα. Προστέθηκε σχετικός πίνακας στις παραμέτρους και εισήχθησαν 21 διατομές, IPE, HEA, SHS και RHS από τις συνήθεις που συναντούμε σε πατάρια. Όπως πάντα, ο χρήστης μπορεί να εισάγει περισσότερες διατομές στις παραμέτρους.
 • Τα δύο φύλλα των τεχνικών εκθέσεων έγιναν ακόμα πιο παραμετρικά ώστε να απαιτούνται οι ελάχιστες επεμβάσεις στο κείμενο, ενώ παράλληλα προστέθηκε στην αρχή της έκθεσης ένα διευκρινιστικό κείμενο για το τι ακριβώς αποτελεί και τη δεν αποτελεί η τεχνική έκθεση στατικών.

Ver. 5.01 – 04.12.2018

 • Διορθώθηκε το σφάλμα λειτουργίας στο κουμπάκι του φύλλου μετάβασης στο πρώτο φύλλο των υπολογισμών.

Ver. 5.00 – 04.12.2018

 • Προσθήκη φύλλου εργασίας για τον συνοπτικό υπολογισμό του συνολικού, Σ(g+q), κατακόρυφου φορτίου και του ποσοστού αύξησής του. Χρήσιμο για έναν αρχικό, γρήγορο προέλεγχο.
 • Μικρές αλλαγές στην τεχνική έκθεση για την περίπτωση απαλλαγής βάσει της (ια).

Ver. 4.20 – 10.10.2018

 • Μικρές αλλαγές στη μορφοποίηση των κελιών και διορθώσεις/προσθήκες στα κείμενα εισαγωγής και τα σχόλια.

Ver. 4.10 – 04.10.2018

 • Προσθήκη οδηγιών σε κάθε κελί όπου εισάγουμε δεδομένα ώστε να είναι ακόμα πιο φιλικό στον χρήστη, ακόμα κι αυτόν που δεν ασχολείται με στατικές μελέτες, απλώς γνωρίζει να διαβάζει ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο και ένα σχέδιο ξυλότυπου.
 • Η Τεχνική Έκθεση έγινε πολύ πιο παραμετρική ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογούμε σχεδόν τίποτα. Κάνουμε μόνο επιλογές από λίστες των διαφόρων παραμέτρων.
 • Προσθήκη δεύτερης Τεχνικής Έκθεσης, για τις λοιπές περιπτώσεις απαλλαγής, πέρα από εκείνη της περίπτωσης ια) (20% κατακόρυφου φορτίου).

Ver. 4.02 – 01.10.2018

 • Διόρθωση του υπολογισμού των φορτίων σε περίπτωση ύπαρξης πρόβλεψης ορόφων >1.

Ver. 4.01 – 30.09.2018

 • Διόρθωση του κώδικα για το κουμπί καθαρισμού των κελιών (φύλλο εργασίας «§ια άρθρο2 ΥΑ«).

Ver. 4.00 – 30.09.2018

 • Προστέθηκε η Τεχνική Έκθεση, πέρα από τους υπολογισμούς των παραρτημάτων.
  Το πρόγραμμα μπορεί πλέον να λειτουργήσει και εντελώς αυτόνομα για την παραγωγή μιας πλήρους τεχνικής έκθεσης με το κυρίως κείμενο και τους υπολογισμούς τεκμηρίωσης της απαλλαγής.
 • Οι υπολογισμοί του κατακόρυφου φορτίου (φύλλο εργασίας «§ια άρθρο2 ΥΑ«) έγιναν ακόμα περισσότερο παραμετρικοί. Πλέον μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικά φορτία σε καθεμιά από τις 8 διαθέσιμες στάθμες.
 • Προστέθηκε ένα κουμπί για τον καθαρισμό όλων των κελιών εκτός αυτών των φορτίων (φύλλο εργασίας «§ια άρθρο2 ΥΑ«).
 • Έγιναν αλλαγές στη μορφοποίηση και στα σχόλια των κελιών του φύλλου εργασίας «§ια άρθρο2 ΥΑ«.
 • Έγινε διόρθωση του τύπου «I369» στο φύλλο εργασίας «§ια άρθρο2 ΥΑ«.

Ver. 3.00 – 24.09.2018

 • Προστέθηκαν έλεγχοι για τις περιπτώσεις β), ε), στ) και ζ) της Υπουργικής Απόφασης 19409/1507/18 (ΦΕΚ.1643/Β΄/11.05.2018)

Ver. 2.00 – 24.08.2018

 • Προστέθηκε και δεύτερος πίνακας για τους στύλους/τοιχία, προ και μετά των αυθαιρεσιών, όπως αντίστοιχα δύο πίνακες έχουμε στις δοκούς και τις τοιχοποιίες. Έτσι καλύπτεται και η περίπτωση που έχουμε διαφοροποιήσεις και σ’ αυτά τα δομικά στοιχεία.
 • Προστέθηκαν 4 ακόμα στάθμες, συνολικά 8, ώστε να μη χρειάζεται να κάνετε εισαγωγή γραμμών για την πλειοψηφία των κτισμάτων.
 • Τα ανοίγματα των τοιχίων υπογείου εισάγονται σε διαφορετικές γραμμές, όπως αντίστοιχα γίνεται στις τοιχοποιίες, ώστε να μη χρειάζεται η επεξεργασία της εξίσωσης υπολογισμού του εμβαδού τους.
 • Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του ορόφου που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τυχόν πρόβλεψη, ώστε αυτόματα να γίνεται η αντιγραφή των φορτίων στον όροφο της πρόβλεψης.
 • Προστέθηκε μια στήλη στους συγκεντρωτικούς πίνακες, όπου εισάγουμε το πλήθος των όμοιων ορόφων. Έτσι, αν έχουμε τυπικό όροφο που επαναλαμβάνεται π.χ. 3 φορές, δεν χρειάζεται να τον εισάγουμε πολλές φορές τον ίδιο, αλλά εισάγουμε 4 στο πλήθος των όμοιων ορόφων και τα φορτία του ορόφου πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον συντελεστή.
 • Μικρότερης σημασίας τροποποιήσεις ώστε το πρόγραμμα να γίνει πιο λειτουργικό.

Ver. 1.00 – 25.07.2018

 • Η αρχική έκδοση.

3 κριτικές για Excel – ΜΣΕ Ν.4495/17

 1. Βαθμολογήθηκε με 5 από 5

  john1980 (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Πολύ χρήσιμο και κατατοπιστικό, μπράβο.

 2. Βαθμολογήθηκε με 5 από 5

  vaimpa (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Σε καθοδηγεί πολύ σωστά για να έχεις κ εσύ μια εποπτεία του τι ακριβώς υπογράφεις!
  Πολύ καλό πρόγραμμα !

 3. Βαθμολογήθηκε με 5 από 5

  adiastatos (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης)

  Πολύ καλό και εύχρηστο πρόγραμμα.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.