Excel – Τιμολόγια

20,00 +ΦΠΑ

Πρόγραμμα Excel για τη δημιουργία Τιμολογίων/Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών & Τιμολογίων/Αποδείξεων – Δελτίων Αποστολής Πώλησης Προϊόντων για τον επαγγελματία που προσέχει τη λεπτομέρεια, θέλει να ξεχωρίζει και να κάνει γρήγορα τη δουλειά του.

Διαβάστε παρακάτω τις δυνατότητες και τους αυτοματισμούς που περιλαμβάνει.

Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές ή άλλα έξοδα

Προσαρμογή Excel (προαιρετικά)

Επιλέξτε παρακάτω αν θέλετε μια απλή παραμετροποίηση του excel ή μια πλήρη προσαρμογή. Η τιμή της πλήρους προσαρμογής μπορεί και να διαφέρει αναλόγως του τι ακριβώς ζητάτε.

Εικόνες (προαιρετικά)

Σε περίπτωση που επιλέξετε την «Προσαρμογή Excel», προσθέστε το λογότυπο και την σφραγίδα-υπογραφή σας.

(μέγιστο μέγεθος αρχείου 128 MB)

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: excelTIMOLOGIA

Περιγραφή

Εύχρηστο και λειτουργικό πρόγραμμα σε Excel για την έκδοση τόσο τιμολογίων/αποδείξεων παροχής υπηρεσιών όσο και τιμολογίων/αποδείξεων – δελτίων αποστολής πώλησης προϊόντων και αποδείξεων είσπραξης με δυνατότητες και αυτοματισμούς ώστε να παράγουμε εύκολα και γρήγορα, πλήρη, όμορφα τιμολόγια που αποπνέουν επαγγελματισμό.

Δωρεάν ενημερώσεις για πάντα!

Γενικά Χαρακτηριστικά:

 • Τα τιμολόγια διακρίνονται σε δύο είδη: 1) Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και 2) Τιμολόγια Πώλησης Προϊόντων.

 • Υπάρχουν αντίστοιχα δύο λίστες πελατών: 1) Πελάτες Υπηρεσιών και 2) Πελάτες Προϊόντων.
  Φυσικά, κάποιος πελάτης μπορεί να βρίσκεται και στις δύο λίστες.

 • Για τις δυο μορφές τιμολογίων υπάρχουν και οι αντίστοιχες λίστες με:
  1) Υπηρεσίες (κωδικός-περιγραφή-κόστος) και 2) Προϊόντα (κωδικός-περιγραφή-μονάδα μέτρησης-τιμή μονάδος-κατηγορία ΦΠΑ).

 • Σε ξεχωριστή καρτέλα βρίσκονται οι βασικές κοινές παράμετροι:
  στοιχεία της εταιρίας / επιτηδευματία, τίτλος & είδος παραστατικού, είδη τρόπου πληρωμής & εξόφλησης, είδη ΦΠΑ και είδη παρακρατούμενου φόρου.

 • 1 είδος τιμολογίων παροχής υπηρεσιών1 είδος τιμολογίων πώλησης προϊόντων/δελτίων αποστολής. – 1 είδος μόνο δελτίων αποστολής1 είδος αποδείξεων είσπραξης.

Δυνατότητες:

 • Διαμόρφωση της επικεφαλίδας των τιμολογίων, όπως ακριβώς τη θέλουμε.

 • Μορφοποίηση των τιμολογίων (χρώματα, φόντο, γραμματοσειρές), όπως ακριβώς τα θέλουμε.

 • Εισαγωγή πελάτη με 3 τρόπους:

  α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
  β) εύρεση πελάτη βάσει του ΑΦΜ του και
  γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα

 • Εισαγωγή παρεχόμενης υπηρεσίας / πωλούμενου προϊόντος με 3 τρόπους:

  α) συμπλήρωση κατευθείαν στο έντυπο του τιμολογίου,
  β) από τους κωδικούς των πωλούμενων υπηρεσιών/προϊόντων και
  γ) από την καταβιβαζόμενη λίστα ή από τους α/α της λίστας υπηρεσιών/προϊόντων

 • Διαφορετική έκπτωση ανά γραμμή, δηλαδή ανά πωλούμενη υπηρεσία / προϊόν.

 • Δυνατότητα αντίστροφου υπολογισμού της έκπτωσης ανά γραμμή, βάσει δεδομένης τελικής τιμής με τον ΦΠΑ.

 • Αντίστροφος υπολογισμός έκπτωσης, δηλαδή για δεδομένη έκπτωση πόση είναι η καθαρή αξία.

 • Μέχρι και τρεις διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ και συγκεντρωτική ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ σε ένα τιμολόγιο πώλησης προϊόντων.

 • Ορισμός του ποσοστού ΦΠΑ ανά τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 • Επιλογή του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου για τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από τη σχετική λίστα των βασικών παραμέτρων.

 • Επιλογή ανά τιμολόγιο εμφάνισης τίτλου («πρωτότυπο», «αντίγραφο» κ.λπ.) και τελικού συνόλου στο άνω μέρος του τιμολογίου

 • Επιλογή γλώσσας εμφάνισης του τελικού συνόλου ολογράφως (ελληνικά ή αγγλικά)

 • (αφορά μηχανικούς) Αν υπάρχει «Νόμιμη Αμοιβή», την αναγράφουμε για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Αν δεν υπάρχει διαγράφεται η αντίστοιχη σειρά από το τιμολόγιο.

 • (αφορά μηχανικούς) Αν έχουμε ορίσει ποσοστά κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ ή/και ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ (έχουν καταργηθεί), υπολογίζονται και αναγράφονται αυτόματα οι σχετικές κρατήσεις στο μέγιστο μεταξύ «Νόμιμης Αμοιβής» και συμφωνηθείσας με τον πελάτη μας.

 • Ορισμός εικόνας – υδατογραφήματος ως φόντου στα τιμολόγια.

 • Ορισμός των δεκαδικών στρογγυλοποίησης.

 • Έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ χώρας μέλους της ΕΕ, μέσω του συστήματος VIES.

Αυτοματισμοί:

 • Η δημιουργία νέου τιμολογίου γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού από το τελευταίο τιμολόγιο / δελτίο αποστολής της σειράς οπότε:

  α) αυξάνεται κατά +1 η αρίθμηση,
  β) διαγράφονται τα υπάρχοντα στοιχεία για να έχουμε ένα νέο «καθαρό» και έτοιμο προς συμπλήρωση τιμολόγιο και
  γ) συμπληρώνεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

 • Ο αριθμός του τιμολογίου λαμβάνεται αυτόματα από το όνομα της καρτέλας. Μπορούμε όμως να ορίσουμε και διαφορετικό αριθμό, όποιον επιθυμούμε.

 • Υπολογισμός του λαμβανόμενου ποσού μετά την αφαίρεση της παρακράτησης φόρου και σε περίπτωση που αυτή είναι 0,00€ διαγράφεται η αντίστοιχη σειρά από το τιμολόγιο.

 • Εγγραφή του «Τελικού Συνόλου» ολογράφως.

 • Σε κάθε τιμολόγιο υπάρχει κουμπάκι «Εισαγωγή Νέου Πελάτη στο φύλλο «Πελάτες» που μας μεταφέρει στο φύλλο «Πελάτες» στην πρώτη ελεύθερη γραμμή.

 • Σε κάθε τιμολόγιο υπάρχει κουμπάκι «προεπισκόπηση ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» που σας μεταφέρει αυτόματα στην προεπισκόπηση εκτύπωσης

Επισημάνσεις:

 • Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις εκδόσεις του Excel 2007 και άνω.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Δυστυχώς οι μακροεντολές που έχουν αυτοματισμούς δεν δουλεύουν σε Mac OS.

Βίντεο

Το παρακάτω βίντεο αφορά αρκετά παλιά έκδοση του προγράμματος.
Από τότε έχουν προστεθεί πολλές νέες δυνατότητες. Διαβάστε την αναλυτική «Περιγραφή».

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Μπορώ να έχω το πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή γραφείου και στον φορητό μου ή το tablet;
Βεβαίως και μπορείτε να το έχετε και σε υπολογιστή γραφείου και στον φορητό και στο tablet σας ταυτόχρονα. Η άδεια χρήσης αφορά ένα πρόσωπο/εταιρία, δηλαδή ένα ΑΦΜ για τον οποίο χρησιμοποιείται.

2. Τι απαιτείται για να λειτουργεί το πρόγραμμα ;
Απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο το Excel για Windows, έκδοση 2007 και πάνω.
Επιπλέον, θα πρέπει οι ρυθμίσεις των διαχωριστικών για τις χιλιάδες και των υποδιαστολών να είναι αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα, δηλαδή «,» για την υποδιαστολή και «.» για τα διαχωριστικά των χιλιάδων. Π.χ. «13.124,75» είναι ένας αριθμός σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα. Αν τυχόν ο υπολογιστής σας δεν έχει αυτές τις ρυθμίσεις (συνήθως έχουν) μπορείτε να τις αλλάξετε μέσα από τις ρυθμίσεις των Windows. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.

3. Γιατί δεν λειτουργούν τα κουμπάκια και δεν αναφέρεται το ποσό στο «Ολογράφως«;
Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές. Αυτό θα το κάνετε είτε κάθε φορά που ανοίγεται το αρχείο είτε μια φορά.
Αλλάξτε ανάλογα τις ρυθμίσεις στις «Επιλογές του Excel» > «Κέντρο Αξιοπιστίας» > «Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας» > «Ρυθμίσεις μακροεντολών«. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.
Αν και πάλι δεν φαίνονται ελληνικά, τότε πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στα Windows 10 (ανάλογες και σε παλιότερες εκδόσεις του Windows):

Πηγαίνετε στις «Ρυθμίσεις» των Windows και επιλέξτε το «Ώρα και γλώσσα»
Αρχικά, επιλέξτε το «Περιοχή και γλώσσα» και στο «Χώρα ή περιοχή» επιλέξτε «Ελλάδα» και στο «Γλώσσες» φροντίστε τα Ελληνικά να είναι η προεπιλογή.
Στη συνέχεια, επιλέξτε το «Πρόσθετες τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας», επιλέξτε το «Περιοχή» και αμέσως μετά την καρτέλα (tab) «Διαχείριση». Κλικ στο κουμπάκι «Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος…», επιλέξτε «Ελληνικά» και μετά κλικ στο «ΟΚ» και άλλη μια φορά κλικ στο «ΟΚ»
Κάνουμε επανεκκίνηση στον υπολογιστή.

4. Πώς μπορώ να ξεκινήσω την αρίθμηση όχι από το «ΤΠ1» αλλά από έναν άλλον αριθμό, π.χ. το «ΤΠ101»;
Κάντε διπλό κλικ στην καρτέλα («φύλλο εργασίας«) που έχει το τιμολόγιο υπ’ αριθμό «ΤΠ1» και γράψτε τον αριθμό «ΤΠ101» ή όποιον άλλον θέλετε. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

5. Υπάρχει όριο στο πλήθος των δημιουργούμενων τιμολογίων;
Άνω όριο είναι η μνήμη του υπολογιστή σας. Θα πρότεινα όμως να μην ξεπερνάτε κάποιο όριο, π.χ. τα 100 τιμολόγια διότι μετά το αρχείο θα γίνεται όλο και πιο μεγάλο και πιο «βαρύ» και ενδέχεται ο υπολογιστής σας να καθυστερεί αν δεν είναι σύγχρονος και ισχυρός.

6. Αν ξεπεράσω το άνω όριο που έχω από μόνος μου θέσει (βλ. παραπάνω), πώς θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα;
Δείτε την ερώτηση #4.

7. Πώς να μεταφέρω τα δεδομένα μου στη νέα έκδοση του Excel που μόλις κατέβασα;
Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα σας (πελάτες, προϊόντα, παραμέτρους κ.λπ.) από το παλιό σας αρχείο excel «Τιμολόγια» σ’ αυτό νεότερης έκδοσης, πολύ εύκολα και γρήγορα με την κλασική μέθοδο της αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste).
Ανοίγετε ταυτόχρονα στο Excel την παλιά έκδοση του προγράμματος «Τιμολόγια» και τη νεότερη που μόλις κατεβάσατε.
Ανοίγετε και στις δύο εκδόσεις (νέα-παλιά) το ίδιο φύλλο, π.χ. το «Πελάτες-Υ«.
Επιλέγετε στην παλιά έκδοση την περιοχή προς αντιγραφή και πατάτε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + C που είναι η συντόμευση για την αντιγραφή (copy).
Πηγαίνετε στη νέα έκδοση στο αντίστοιχο πάνω αριστερά κελί όπου θα ξεκινήσει η αντιγραφή και και πατάτε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + V που είναι η συντόμευση για την επικόλληση (paste).
Κάνετε το ίδιο και για τα υπόλοιπα φύλλα με τα δεδομένα (προϊόντα κ.λπ.).
Στο φύλλο «Παράμετροι» και για να επιλέξετε όλα τα κελιά μαζί με τη μία, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε το φύλλο (δεν υπάρχει κωδικός).
Στο έντυπο του τιμολογίου θα πρέπει εκτός από την αντιγραφή-επικόλληση της επικεφαλίδας να αλλάξετε και τα λογότυπο/σφραγίδα-υπογραφή με τα δικά σας.
Για να συνεχιστεί η αρίθμηση των τιμολογίων από εκεί που σταματήσατε αλλάξτε τον αριθμό του φύλλου στο αμέσως επόμενο από το τελευταίο που είχατε κόψει.
Για να το κάνετε αυτό κάνετε απλά διπλό κλικ στο όνομα της καρτέλας (φύλλου) και πληκτρολογείτε το νέο όνομα.
Η όλη διαδικασία δεν θα σας πάρει πάνω από 2 λεπτά

8. Μπορώ να ξεκλειδώσω τα φύλλα του Excel;
Από την έκδοση 18.00 και μετά μπορείτε να ξεκλειδώσετε όλα τα φύλλα γιατί δεν υπάρχει κωδικός.
Για να ξεκλειδώσετε ένα φύλλο επιλέγετε από την καρτέλα «Κεντρική» της άνω μπάρας του Excel το «Μορφοποίηση» και στη συνέχεια το «Κατάργηση προστασίας φύλλου…». Αυτό ήταν!

9. Ποιο πρέπει να είναι το μέγεθος του λογοτύπου και της σφραγίδας μου; (αφορά εκδόσεις <19.10)
Από την έκδοση 17.00 μπορούμε να τοποθετήσουμε το λογότυπο και τη σφραγίδα μας μια φορά στην καρτέλα «Παράμετροι» και αυτόματα θα περαστεί στα τιμολόγια και δελτία αποστολής. Υπάρχουν όμως δύο διαφορετικά μέγιστα πλάτη.
Για τα «ΤΥ***» και «Ε***» το μέγιστο πλάτος είναι 648px (βλ. κόκκινο βελάκι).
Για τα «ΤΠ***» και «ΔΑ***» το μέγιστο πλάτος είναι 701px.
Οι εικόνες δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν όλο το πλάτος του κελιού αλλά πρέπει να βρίσκονται εντός αυτού.
Αν χρησιμοποιείται όλα τα είδη εντύπων και θέλετε να εκμεταλλευτείτε όλο το πλάτος, τότε μπορείτε να βάλετε μια εικόνα πλάτους είτε 648px είτε 701px και σε όποια έντυπα είναι μικρή ή μεγάλη αντίστοιχα, να της αλλάξετε το μέγεθος παραμορφώνοντας την κατάτι.

10. Θέλετε να λειτουργεί το Excel και με αγγλικά και ελληνικά ταυτόχρονα; (σ.σ.: τις παρακάτω οδηγίες μας τις έστειλε ένας από τους πελάτες μας και συνάδελφος μηχανικός, τον οποίο και ευχαριστούμε)
Εγκαθιστούμε σε αγγλικά Windows 10 την ελληνική έκδοση (ISO) του Office.
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ξεκινούμε πάλι την εγκατάσταση για να προσθέσουμε επιπλέον χαρακτηριστικά, αλλά από την αγγλική έκδοση (ISO) του ίδιου Office.
Ουσιαστικά εγκαθιστούμε πάλι τα ίδια μέρη του Office, αλλά στα αγγλικά.
Με αυτό τον τρόπο το Excel διαθέτει και τις δύο γλώσσες ταυτόχρονα.

11. Θέλετε το αρχείο να γίνει πιο γρήγορη η δημιουργία νέου τιμολογίου; (αφορά εκδόσεις <19.10)
Διαγράψτε τις εικόνες λογοτύπου και σφραγίδας/υπογραφής, όπου υπάρχουν στα τιμολόγια και στις παραμέτρους.
Εισάγετε εκ νέου τις εικόνες στα τιμολόγια.
Πλέον τα τιμολόγια δεν θα «αντλούν» τις εικόνες από το φύλλο «Παράμετροι» αλλά οι εικόνες θα υπάρχουν σε κάθε φύλλο τιμολογίου.

Αρχείο Αλλαγών

Ver. 19.20 – 24.10.2018

 • Προθήκη μιας νέας στήλης στα φύλλα «Πελάτες-Υ» και «Πελάτες-Π» στην οποία αναγράφονται το πλήθος των ψηφίων του ΑΦΜ που εισάγεται λίγο πιο αριστερά στην ίδια γραμμή. Όταν το πλήθος είναι <9 τότε γίνεται κόκκινο το κελί ως ένδειξη ότι ξεχάσαμε κάποιο ψηφίο.
  Αντίστοιχα, στα φύλλα των παραστατικών υπάρχει σχετικό πεδίο δεξιά από το κελί όπου εισάγεται το ΑΦΜ του πελάτη, που γίνεται κόκκινο με ένα «!» σε περίπτωση που το πλήθος των ψηφίων είναι <9.
 • Οι κρατήσεις στο φύλλο των «ΤΥ001» υπέρ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΕΕ (αφορούσαν τους μηχανικούς) διαγράφηκαν, αφού καταργήθηκαν.
  Στη θέση τους υπάρχει υπολογισμός της προμήθειας του PayPal ή της Τράπεζας σε περίπτωση που επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής το PayPal ή με κάρτα (POS) αντίστοιχα. Τα ποσοστά τα ρυθμίζει ο χρήστης στο ίδιο φύλλο.
  Μπορείτε βέβαια να τα διαγράψετε και να εισάγετε στην περιοχή αυτή ό,τι άλλο θέλετε.
 • Πλέον, όταν δημιουργείται νέο ΤΠ ή ΔΑ δεν διαγράφεται ο αριθμός οχήματος και το πλήθος των δεμάτων, αλλά παραμένουν οι τιμές που υπήρχαν στο τελευταίο σχετικό παραστατικό.

Ver. 19.11 – 29.05.2017

 • διορθώσεις ήσσονος σημασίας bugs

Ver. 19.10 – 24.05.2017

 • Οι εικόνες του λογοτύπου και της σφραγίδας-υπογραφής δεν βρίσκονται πλέον στο φύλλο εργασίας «Παράμετροι».
  Ο χρήστης τις εισάγει κατευθείαν στο παραστατικό σε όσα σημεία απαιτούνται.
  Έτσι το αρχείο είναι πιο ελαφρύ και οι λειτουργίες του πιο γρήγορες.
  Φροντίστε όμως το μέγεθος των εικόνων να είναι μικρό.
  Ένας τρόπος για να τις συμπιέσετε είναι το διαδικτυακό εργαλείο TinyPNG που είναι δωρεάν, πολύ απλό στη χρήση και κατάλληλο για συμπίεση εικόνων png και jpg.

Ver. 19.00 – 27.04.2017

 • έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του συστήματος VIES.

Ver. 18.10 – 10.02.2017

 • διορθώθηκε σφάλμα στη δημιουργία νέου πελάτη όταν κάνουμε κλικ στο σχετικό κουμπάκι σε τιμολόγιο πώλησης προϊόντων.

Ver. 18.01 – 26.01.2017

 • διορθώθηκε το προκαθορισμένο ύψος της 10ης γραμμής στο φύλλο ΤΠΥ-001 ώστε να χωρά σε μια σελίδα

Ver. 18.00 – 18.11.2016

 • πλέον όλα τα φύλλα είναι προστατευμένα αλλά χωρίς κωδικό

Ver. 17.21 – 07.10.2016

 • προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού των δεκαδικών της στρογγυλοποίησης (πρέπει όμως να μορφοποιήσετε τα κελιά ώστε να φαίνονται τα δεκαδικά που θέλετε)

Ver. 17.00 – 13.06.2016

 • προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας αναγραφής του «ολογράφως» (ελληνικά ή αγγλικά)
 • το λογότυπο και η σφραγίδα εισάγονται μόνο μια φορά στο φύλλο «Παράμετροι» και ενημερώνονται αμέσως όλα τα άλλα φύλλα
 • έχουν ξεκλειδώσει πολλά κελιά και είναι δυνατή η αντικατάσταση π.χ. των ετικετών σε άλλη γλώσσα
 • ξεκλείδωσε η δυνατότητα να αλλάζετε το μέγεθος των γραμμών/στηλών και η δυνατότητα να αποκρύψετε κάποιες γραμμές/στήλες
 • υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τίτλου του αντιγράφου για καθένα από τα τρία (πρωτότυπο, αρχείου, λογιστή) χωριστά
 • έγιναν μικρές διορθώσεις στα δυο αντίγραφα (αρχείου & λογιστή)

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.