Κωδικοποίηση Ν.4030/11

50,00€ +ΦΠΑ

Κωδικοποίηση του νόμου για τον τρόπο έκδοσης αδειών και τους ελεγκτές δόμησης Ν.4030/11 σε PDF (ebook), απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία Μηχανικό και Ελεγκτή Δόμησης.

349+49=398 σελίδες Α4

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 10,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: pdf4030 Ετικέτες:

Περιγραφή

Ο νόμος για τα αυθαίρετα και την τράπεζα γης, Ν.4030/11 ΦΕΚ 249/Α΄/25.11.2011, πλήρης, όπως ισχύει και με συνεχείς ενημερώσεις.

Η ετήσια συνδρομή κοστίζει μόνο 10€+ΦΠΑ. Στο κόστος αγοράς του PDF κωδικοποίησης περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους.

Τι κερδίζουμε:

1) Ταχεία και συνεπή ενημέρωση για κάθε νέα τροποποίηση, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο, ερώτηση-απάντηση που αφορά τον Ν.4030/11 και ενσωματώνεται αμέσως στο κείμενο του νόμου.

2) Εύκολη περιήγηση και αναζήτηση στο κείμενο του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων και ερωτήσεων-απαντήσεων.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

 1. «σαρώνεται» κάθε μήνα η νομοθεσία και ενσωματώνεται ό,τι νεώτερο στην κωδικοποίηση

 2. το κείμενο των τροποποιήσεων εισάγεται με διαφορετικό χρώμα ακριβώς στο σημείο του νόμου όπου γίνεται η τροποποίηση, ενώ το κείμενο του αντικαθίσταται δεν διαγράφεται αλλά διαγραμμίζεται (διακριτή διαγραφή).

 3. έγινε ολική μορφοποίηση του κειμένου από την αρχή έως το τέλος ώστε να γίνεται αναζήτηση με ένα λήμμα (π.χ. πιλοτή) που έχει την ίδια μορφή παντού. (Όχι αλλού pilotis, αλλού πιλοτή κι αλλού πυλωτή). Η μορφοποίηση που έχουμε κάνει ξεκουράζει το μάτι «τακτοποιώντας» τα άρθρα και όλο το κείμενο και δίνει έμφαση εκεί που πρέπει.

 4. υπάρχουν σελιδοδείκτες (bookmarks) που τους έχουμε πάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης για γρήγορη μετάβαση στο άρθρο που μας ενδιαφέρει με ένα κλικ

 5. υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση στο κείμενο ακριβώς του νόμου στο οποίο γίνεται αναφορά

 6. υπάρχουν σημειώσεις του συγγραφέα με παραπομπές σε σχετικά έγγραφα κ.λπ.

Περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις:

 • Ν.4042/12 για τα άρθρα 5, 12, 32 και 49

 • Ν.4067/12 για τα άρθρα 3, 6, 7, 8, 9 και 45

 • Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 99/Α΄/27.04.2012 για το άρθρο 3

 • Π.Ν.Π./31.10.12 για το άρθρο 49, §16

 • Π.Ν.Π./05.12.12 για το άρθρο

 • Ν.4122/13 για το άρθρο 42

 • Ν.4146/13 για το άρθρο 2Α

 • Ν.4156/13 για τα άρθρα 3, 4 και 7

 • Ν.4178/13 για τα άρθρα 2,, 3, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37

 • Ν.4258/14 για τα άρθρα 21, 25, 27, 28, 32, 42 και 45

 • Ν.4277/14 για το άρθρο 42

 • Ν.4280/14 για το άρθρα 6, 16, 17 και 40

 • Ν.4313/14 για το άρθρο 53

 • Ν.4315/14 για τα άρθρο 6 και 21

 • Ν.4331/14 για τα άρθρα 28 και 37

 • N.4368/16 για το άρθρο 45

 • Ν.4389/16 για τα άρθρα 7, 10, 12, 13, 14, 17, 31, και 32

 • Ν.4456/17 για τα άρθρα 26, 27, 28, 35, 36 και 37

 • Ν.4465/17 για το άρθρο 39

 • Ν.4495/17 για τα άρθρα 1-8, 20-37, 39 και 42

 • Ν.4512/18 για τα άρθρα 43 και 44

 • Ν.4546/18 για το άρθρο 15

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • 2975/19.01.2012 (ΦΕΚ.43/Β΄) για τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών τακτοποιηθέντων ακινήτων με τους Ν.4014/11 και Ν.4178/13

 • 7492/13.02.2012 (ΦΕΚ.252/Β΄) για τους ελεγκτές δόμησης (εξετάσεις κ.λπ.)

 • 7533/13.02.2012 (ΦΕΚ.251/Β΄) για τη διαδικασία έντυπης υποβολής έγκρισης/άδειας δόμησης

 • 9875/24.02.2012 (ΦΕΚ.465/Β΄) για τον έλεγχο έργων & έργασιών δόμησης (καταργήθηκε)

 • 299/16.01.2014 (ΦΕΚ.57/Β΄) για τον έλεγχο έργων & έργασιών δόμησης

 • 2759/22.01.2015 (ΦΕΚ.148/Β΄) για τη δημιουργία μητρώου μελετητών & επιβλεπόντων μηχανικών

 • 14482/31.03.2014 (ΦΕΚ.95/ΑΑΠΠ΄) για την αλλαγή χρήσης κτηρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων

 • 2759/22.01.2015 (ΦΕΚ.148/Β΄) για τη δημιουργία μητρώου μελετητών & επιβλεπόντων μηχανικών

 • 31652/20.05.2016 (ΦΕΚ.1432/Β΄) για την παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην §15 του άρθρου 42

 • 382/17.11.2017 (ΦΕΚ.4039/Β΄) για τις διοικητικές κυρώσεις ελεγκτών δόμησης

 • 54336/23.08.2018 ΦΕΚ.3584/Β΄) για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

 • 77103/ 07.11.2018 ΦΕΚ.4968/Β΄18 για την Κατάρτιση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Εγκύκλιοι:

 • ΔΟΚΚ/1/07.02.2012

 • ΔΑ/2/21.02.2012

 • ΔΟΚΚ/18/06.12.2012

 • ΕΥΕΔ/329/11.01.2013

 • ΔΙΧΩΠΕΠΟ_ΑΔ.Αιγαίου/1/06.02.2013

Έγγραφα των ΔΑΟΚΑ (πρώην ΔΟΚΚ), Δ.Α., ΓΓΧΑΠ, ΔΤΕ και ΔΝΕ που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο

Επιπλέον, σε ξεχωριστό αρχείο:

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (41 συνεδριάσεις) ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΥΔΟΜ/ΚΜ που αφορούν τον Ν.4030/11

 • 24 δικές μου ερωτήσεις-απαντήσεις για του ελεγκτές δόμησης μετά και τις τροποποιήσεις του Ν.4389/16

Επισημάνσεις:

 • Απαιτείται Acrobat Acrobat Reader Ver > 9.00 (διατίθεται δωρεάν) ή αντίστοιχο συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή ανάλυση και προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης κειμένου κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste) τμήματος του κειμένου.

Αρχείο Αλλαγών

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 12.00 – 16.02.2019

 • Προστέθηκε 1 ερώτηση-απάντηση από 1 επιπλέον συνεδρίαση (41η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 14.20 – 12.11.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/07.11.2018 (ΦΕΚ.4968/Β΄) – Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Ver. 14.10 – 24.10.2018

 • Ενημέρωση για την οριστική κατάργηση όσων άρθρων καταργούνται με τον Ν.4495/17 από 15.10.2018
 • Τοποθέτηση σ.σ. σε κάθε παράγραφο όπου τροποποιείται ο νόμος και είχε διαφορετικό χρώμα με ταυτόχρονη αναφορά στον νόμο που τροποποίησε τη σχετική παράγραφο
 • Διαφορετικό υποσέλιδο σε κάθε άρθρο του νόμου με αναφορά μόνο των νόμων που τροποποιούν το εν λόγω άρθρο

Ver. 14.00 – 25.08.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/23.08.2018 (ΦΕΚ.3584/Β΄) – Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

Ver. 13.40 – 22.06.2018

 • Προστέθηκε στο άρθρο 45 αναφορά στην §5 του άρθρου 50 του Ν.4495/17

Ver. 13.30 – 14.06.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου 15 βάσει του Ν.4546/18

Ver. 13.20 – 19.01.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 43 και 44 βάσει του Ν.4512/18

Ver. 13.10 – 22.11.2017

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση 382/17.11.2017 (ΦΕΚ.4039/Β΄) που αναφέρεται στις διοικητικές κυρώσεις ελεγκτών δόμησης

Ver. 13.00 – 09.11.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1-8, 20-37, 39 και 42 βάσει του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 11.00 – 30.08.2017

 • Προστέθηκε 1 ερώτηση-απάντηση από 1 επιπλέον συνεδρίαση (38η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 10.00 – 21.06.2017

 • Προστέθηκαν 4 ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (37η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 12.50 – 13.05.2017

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΔΙΧΩΠΕΠΟ_ΑΔ.Αιγαίου/1/06.02.2013 «Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα ΣΑ χωρικής αρμοδιότητας ΑΔΑ – Λειτουργία Συμβουλίων»

Ver. 12.40 – 02.05.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου 39 βάσει του Ν.4465/17

Ver. 12.30 – 28.04.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/20777/26.04.2017 – Αρμόδια όργανα ελέγχου κατασκευών εκκλησιαστικών ακινήτων του Ν.590/1977

Ver. 12.20 – 14.04.2017

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΑΔΑ/1/06.02.2013 – Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα ΣΑ χωρικής αρμοδιότητας ΑΔΑ – Λειτουργία Συμβουλίων
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΟΚΚ/28279/30.04.2013 – Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ΝΟΚ από τα ΣΑ
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/50838/23.11.2015 – Εφαρμογή του άρθρου 10 §1 του ΝΟΚ από τα ΣΑ
 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/4804/02.02.2016 – Αρμοδιότητες Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 §1 του ΝΟΚ
 • Προστέθηκε το έντυπο «Αίτηση στο ΣΑ»

Ver. 12.10 – 02.04.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ.2585/20.03.2017 που αφορά τις αρμοδιότητες επί θεμάτων χορήγησης εγκρίσεων – αδειών δόμησης από τις ΥΔΟΜ

Ver. 12.00 – 02.03.2017

 • Ενσωμάτωση τροποποιήσεων Ν.4456/17.

Ver. 11.20 – 14.02.2017

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΓΓΧΣΑΠ.226/10.02.2017 που αφορά διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των §1γ και §2ιδ του άρθρου 3 του Ν.4030/11.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 9.00 – 21.12.2016

 • Προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (35η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 11.10 – 24.10.2016

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΓΧΑΠ.1037/27.02.2014 που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura.

Ver. 11.00 – 02.09.2016

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση 14482/2014 που αφορά την αλλαγή χρήσης κτηρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων
 • Έγιναν βελτιώσεις μορφοποίησης κειμένου, προσθήκη συνδέσμων και βελτίωση πίνακα περιεχομένων

FAQ Ελεγκτές Δόμησης Ver. 1.00

 • 24 δικές μου ερωτήσεις-απαντήσεις για τους Ελεγκτές Δόμησης μετά και τις τροποποιήσεις του Ν.4389/16

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 8.00 – 23.07.2016

 • Προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 2 επιπλέον συνεδριάσεις (33η και 34η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 10.10 – 06.07.2016

 • Προστέθηκαν δύο νέα έγγραφα της ΔΑΟΚΑ που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων
 • Προστέθηκαν όσοι εξωτερικοί σύνδεσμοι υπολείπονταν, όπου αναφέρεται νομοθεσία στο κείμενο του Ν.4030/11.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Ίσως να σας ενδιαφέρει…