Κωδικοποίηση Ν.4178/13

50,00€ +ΦΠΑ

Κωδικοποίηση του νόμου για τα αυθαίρετα Ν.4178/13 σε PDF (ebook), απαραίτητο εργαλείο για τον νέο όσο και για τον έμπειρο επαγγελματία Μηχανικό και Δικηγόρο. (+ Ν.4495/17)

383+935+436=1.754 σελίδες Α4

Σημειώσεις:
Με την αγορά έχετε για ένα έτος δωρεάν υποστήριξη και όλες τις νέες εκδόσεις.
Μετά το 1ο έτος, το κόστος ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής είναι 10,00€+ΦΠΑ.
Ακόμα και αν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να δουλεύει.

Πωλείται από : win2.gr
Κατηγορία: SKU: pdf4178 Ετικέτες:

Περιγραφή

Ο νόμος για τα αυθαίρετα και την τράπεζα γης, Ν.4178/13 ΦΕΚ 174/Α΄/08.08.2013, πλήρης, όπως ισχύει και με συνεχείς ενημερώσεις.
Μαζί και ο νέος νόμος (Ν.4495/17) για τον Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, όπως ισχύει από 03.11.2017.

Η ετήσια συνδρομή κοστίζει μόνο 10€+ΦΠΑ. Στο κόστος αγοράς του PDF κωδικοποίησης περιλαμβάνεται η συνδρομή του πρώτου έτους.

Tι κερδίζουμε:

1) Ταχεία και συνεπή ενημέρωση για κάθε νέα τροποποίηση, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, έγγραφο, ερώτηση-απάντηση που αφορά τον Ν.4178/13 και ενσωματώνεται αμέσως στο κείμενο του νόμου.

2) Εύκολη περιήγηση και αναζήτηση στο κείμενο του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, εγγράφων και ερωτήσεων-απαντήσεων.

Πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω;

 1. «σαρώνεται» κάθε μήνα η νομοθεσία και ενσωματώνεται ό,τι νεώτερο στην κωδικοποίηση

 2. το κείμενο των τροποποιήσεων εισάγεται με διαφορετικό χρώμα ακριβώς στο σημείο του νόμου όπου γίνεται η τροποποίηση, ενώ το κείμενο του αντικαθίσταται δεν διαγράφεται αλλά διαγραμμίζεται (διακριτή διαγραφή).

 3. το κείμενο των «βασικών» εγκυκλίων 3/13 και 4/13 υπάρχει ξεχωριστά αλλά παράλληλα έχει ενσωματωθεί μέσα στο κείμενο του νόμου εντός πλαισίων (βλ. εικόνες).

 4. έγινε ολική μορφοποίηση του κειμένου από την αρχή έως το τέλος ώστε να γίνεται αναζήτηση με ένα λήμμα (π.χ. πιλοτή) που έχει την ίδια μορφή παντού. (Όχι αλλού pilotis, αλλού πιλοτή κι αλλού πυλωτή). Η μορφοποίηση που έχουμε κάνει ξεκουράζει το μάτι «τακτοποιώντας» τα άρθρα και όλο το κείμενο και δίνει έμφαση εκεί που πρέπει.

 5. τα παραρτήματα Α’ (έντυπο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής) και Β΄ (αναλυτικός προϋπολογισμός) έχουν γραφεί από την αρχή (δεν είναι εικόνες) για να είναι πιο ευανάγνωστα.

 6. υπάρχουν σελιδοδείκτες (bookmarks) που τους έχουμε πάντα στο αριστερό τμήμα της οθόνης για γρήγορη μετάβαση στο άρθρο που μας ενδιαφέρει με ένα κλικ

 7. υπάρχουν υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) για μετάβαση στο κείμενο ακριβώς του νόμου στο οποίο γίνεται αναφορά

 8. υπάρχουν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) για μετάβαση στον νόμο/Π.Δ./Υ.Α. στον οποίο γίνεται αναφορά

 9. υπάρχουν σημειώσεις του συγγραφέα με παραπομπές σε σχετικά έγγραφα κ.λπ.

Περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις:

 • Παραρτήματος Α΄

 • Άδειες λειτουργίας θεάτρων κατά παρέκκλιση του άρθρου 8

 • Υπαγωγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο άρθρο 23, §13

 • Ν.4237/14 για το άρθρο 16

 • Ν.4238/14 για το άρθρο 45 (διατάξεις για τις σεισμόπληκτες περιοχές)

 • Ν.4258/14 για τα άρθρα 16, 22, 23 και 24

 • Ν.4272/14 & Ν.4275/14 για το άρθρο 54

 • Ν.4280/14 για τα άρθρα 2, 26, 40, 41, 49, 51 και 52

 • Ν.4301/14 για το άρθρο 16

 • Ν.4305/14 για το άρθρο 54

 • Ν.4307/14 για το άρθρο 23

 • Ν.4315/14 για τα άρθρα 5, 23, 25, 26, 28, 49 και 52

 • Ν.4384/16 για το άρθρο 1

 • Ν.4414/16 για το άρθρο 51

 • Ν.4447/16 για τα άρθρα 23, 51 και 54

 • Ν.4464/17 για το άρθρο 54

 • Ν.4495/17 για τα άρθρα 1-47 και 51

 • Ν.4508/17 για το άρθρο 54

 • Ν.4513/18 για το άρθρο 51

 • Ν.4546/18 για το άρθρο 51

 • Ν.4585/18 για το άρθρο 51

 • Ν.4602/19 για το άρθρο 51

Υπουργικές Αποφάσεις:

 • 2975/20.01.2012 (ΦΕΚ.42/Β΄) για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της §5 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013

 • 2254/05.09.2013 (ΦΕΚ.2184/Β΄) για την ηλεκτρονική διαδικασία

 • 3827/10.09.2013 (ΦΕΚ.2244/Β΄) για το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ

 • 297/14.01.2014 (ΦΕΚ.39/Β΄) που τροποποιεί το Παράρτημα Α’

 • 7581/11.02.2014 (ΦΕΚ.405/Β΄) για το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

 • 22268/21.05.2014 (ΦΕΚ.1289/Β΄) που τροποποιεί την Υ.Α.2254/13

 • 42554/11.08.2014 (ΦΕΚ.2440/Β΄) για συμψηφισμό προστίμου με ενεργειακή/στατική αναβάθμιση

 • 42575/11.08.2014 (ΦΕΚ.2440/Β΄) για διαδικασίες συμψηφισμού προστίμου με ενεργειακή/στατική αναβάθμιση

 • 60069/29.12.2014 (ΦΕΚ.3534/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 2932/21.01.2015 (ΑΔΑ:7ΖΧΦ0-Ν3Γ) για τη δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων που δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό

 • 4570/02.02.2016 (ΦΕΚ.201/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 47926/07.10.2016 (ΦΕΚ.3232/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 6155/09.02.2017 (ΦΕΚ.364/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 21779/04.05.2017 (ΦΕΚ.1544/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 27002/07.06.2017 (ΦΕΚ.1977/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 21779/04.05.2017 (ΦΕΚ.1544/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 32969/21.07.2017 (ΦΕΚ.2537/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 39142/21.09.2017 (ΦΕΚ.3327/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

 • 43614/23.10.2017 (ΦΕΚ.3730/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών

Εγκύκλιοι:

 • ΔΟΚΚ/1/07.02.2012

 • ΤΝΣ/5/04.05.2012

 • ΔΟΚΚ/17/23.10.2012

 • ΔΟΚΚ/3/01.10.2013

 • ΔΟΚΚ/4/03.12.2013

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.472/03.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.743/14.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.925/24.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.939/24.02.2014

 • ΓΓΧΑΠ/οικ.1899/07.04.2014

Έγγραφα των ΔΑΟΚΑ (πρώην ΔΟΚΚ), ΓΓΧΑΠ, ΔΝΕ και ΙΚΑ

Περιλαμβάνεται και το άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που μας ενδιαφέρει για τη βεβαίωση παλαιότητας αλλαγών χρήσεων

Επιπλέον, σε ξεχωριστό αρχείο:

 • Οι σημειώσεις του Τ.Ε.Ε.: Θέματα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων – Νοέμβριος 2013

 • Οδηγίες για την Οικονομική Τεκμηρίωση Επιλέξιμων Δαπανών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Στατικής Ενίσχυσης

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (23 – 1 σειρά) ΥΠΕΚΑ Help Desk που αφορούν τον Ν.4178/13

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (42 συνεδριάσεις) ΤΕΕ/ΤΚΜ-ΥΔΟΜ/ΚΜ που αφορούν τον Ν.4178/13 & τον Ν.4495/17

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (43) του ΤΕΕ/ΤΚΜ από την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τον Οκτ 2013

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (1.929 – 78 ομάδες) του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

 • Οι ερωτήσεις-απαντήσεις (119 – 9 ομάδες) του ΥΠΕΚΑ για τον Ν.4014/11

Επισημάνσεις:

 • Απαιτείται Acrobat Acrobat Reader Ver > 9.00 (διατίθεται δωρεάν) ή αντίστοιχο συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF.

 • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή ανάλυση και προσθήκης σημειώσεων, υπογράμμισης κειμένου κ.λπ.

 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής-επικόλλησης (copy-paste) τμήματος του κειμένου.

Αρχείο Αλλαγών

Ν.4495/17 Ver. 8.10 – 21.03.2019

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΔΤΕ&ΕΕΟ/22009/227/15.03.2019 – Άδεια λειτουργίας σε τακτοποιημένο ακίνητο

Ν.4495/17 Ver. 8.00 – 11.03.2019

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 14, 29, 33, 35, 38, 40, 89, 94, 114 και 125 βάσει του Ν.4602/19

Ver. 24.40 – 11.03.2019

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 βάσει του Ν.4602/19

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 77.00 – 01.03.2019

 • Προστέθηκαν 20 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 78η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου και διορθώθηκαν δύο από τις παλιότερες απαντήσεις που δόθηκαν (1833 & 1885)
 • Προστέθηκαν 9 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 42η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 76.00 – 16.02.2019

 • Προστέθηκαν 8 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 41η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ν.4014/11 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 1.00 – 14.02.2019

 • Η αρχική έκδοση του αρχείου ερωτήσεων-απαντήσεων του ΥΠΕΚΑ για τον Ν.4014/11 σε μορφή Excel.
  Περιλαμβάνονται και οι 9 ομάδες, 119 ερωτήσεις συνολικά, οι οποίες ομαδοποιούνται με λέξεις κλειδιά.

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 75.00 – 06.02.2019

 • Προστέθηκαν 26 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 77η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 74.00 – 25.01.2019

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 76η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 7.10 – 12.01.2019

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080/31.12.2018 (ΦΕΚ.5970/Β΄) –
  Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της §2 του άρθρου 26 και της §5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄), όπως ισχύει

Ver. 24.30 – 27.12.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 βάσει του Ν.4585/18

Ν.4495/17 Ver. 6.30 – 19.12.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/19.12.2018 (ΦΕΚ.5716/Β΄) – Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ.167/Α΄) που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 73.00 – 18.12.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 75η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 72.00 – 03.12.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 74η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 71.00 – 24.11.2018

 • Προστέθηκαν 10 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 40η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 70.00 – 12.11.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από τη 73η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 6.20 – 12.11.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/07.11.2018 (ΦΕΚ.4968/Β΄) – Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης
 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/23.08.2018 (ΦΕΚ.3584/Β΄) – Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης (υπήρχε ήδη στο pdf Ν.4030/11)

Ν.4495/17 Ver. 6.11 – 27.10.2018

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΛΑΟΚΑ/66800/4333/18.10.2018 – Απαίτηση ή μη ΕΕΔΜΚ για θερμομόνωση στο δώμα/πιλοτή

Ν.4495/17 Ver. 6.10 – 24.10.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/23.10.2018 (ΦΕΚ.4747/Β΄) – Τροποποίηση ΥΑ για e-Άδειες

Ν.4178/13-Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 69.00 – 24.10.2018

 • Προστέθηκαν 25 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 72η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 6.00 – 18.10.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/16.10.2018 (ΦΕΚ.4520/Β΄) – Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ καθώς και συμπλήρωση της εργασίας
  α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της §2 του άρθρου 29 του Ν.4495/17

Ν.4178/13-Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 68.00 – 04.10.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 71η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4178/13-Ν.4495/17 Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 67.00 – 20.09.2018

 • Προστέθηκαν 30 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 70η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 5.10 – 22.08.2018

 • Προστέθηκε το άρθρο 52 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ.142/Α΄) – Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις

Ν.4495/17 Ver. 5.00 – 02.08.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/31.07.2018 (ΦΕΚ.3136/Β΄)

Ver. 24.20 – 13.07.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 βάσει του Ν.4546/18

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 66.00 – 22.06.2018

 • Προστέθηκαν 17 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 69η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 4.00 – 14.06.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 40, 41, 51, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 149 και 151 βάσει του Ν.4546/18

Ν.4495/17 30.05.2018

 • Προστέθηκε το νομοσχέδιο της 18.05.2018 που τροποποιεί σημαντικά τον Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 3.10 – 18.05.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος ΓΔΠΟΛ/29303/162/17.05.2018 – Σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπηρεσίες Δόμησης και τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ν.4495/17 Ver. 3.00 – 11.05.2018

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/11.05.2018 (ΦΕΚ.1643/Β΄) – Εφαρμογή της §η του άρθρου 99 του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 65.00 – 10.05.2018

 • προστέθηκαν 9 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 39η συνεδρίαση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 64.00 – 24.04.2018

 • προστέθηκαν 33 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 68η σχετική ομάδα του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 2.80 – 14.04.2018

 • Προστέθηκαν οι ανακοινώσεις του ΤΕΕ 20.11.2017, 16.12.2017, 01.03.2018 και 112.04.2018 οι οποίες περιλαμβάνουν και συνδέσμους (links) προς τα εγχειρίδια χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 63.00 – 12.04.2018

 • προστέθηκαν 35 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 66η και την 67η σχετικές ομάδες του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 2.70 – 16.03.2018

Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/15.03.2018 (ΦΕΚ.916/Β΄)

Ν.4495/17 Ver. 2.60 – 15.03.2018

Προστέθηκε το Έγγραφο ΓΔΠΟΛ/15047/84/14.03.2018 – Απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 2.50 – 16.02.2018

 • Προστέθηκε το Έγγραφο ΤΕ&Α/13.02.2018 – Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 62.00 – 07.02.2018

 • προστέθηκαν 25 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 65η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 2.40 – 26.01.2018

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 26, 50 και 125 βάσει του Ν.4513/18

Ver. 24.10 – 26.01.2018

 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 54 από τον Ν.4508/17
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 από τον Ν.4513/18

Ν.4495/17 Ver. 2.30 – 19.01.2018

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος/ΓΓΧΑΠ/19.01.2018 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 2.21 – 08.01.2018

 • Προστέθηκαν ορισμένες σημειώσεις του συντάκτη.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 61.00 – 29.12.2017

 • προστέθηκαν 44 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 64η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ν.4495/17 Ver. 2.20 – 13.12.2017

 • Ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου 29 βάσει του Ν.4506/17

Ν.4495/17 Ver. 2.10 – 17.11.2017

 • Προστέθηκε η Εγκύκλιος/ΓΓΧΑΠ/1/16.11.2017 – Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 2.00 – 15.11.2017

 • Προστέθηκε η Υπουργική Απόφαση 27454/14.11.2017 (ΦΕΚ.3976/Β΄)

Ver. 24.01 – 13.11.2017

 • Αναφέρονται στην 1η σελίδα τα άρθρα που επηρεάζονται από τον Ν.4495/17
 • Ενσωματώθηκε η τροποποίηση του άρθρου 51 από τον Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 1.02 – 09.11.2017

 • Προσθήκες σημειώσεων του συγγραφέα ως προς λάθη του Ν.4495/17

Ν.4495/17 Ver. 1.01 – 06.11.2017

 • Ο Ν.4495/17 μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 167/Α΄.

Ver. 24.00 – 06.11.2017

 • ενσωματώθηκε η ΚΥΑ.43614/23.10.2017 που παρατείνει την προθεσμία των δηλώσεων κατά 10 ημέρες
 • προστέθηκαν σημειώσεις για το ποια άρθρα καταργούνται με τον Ν.4495/17

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 60.00 – 06.11.2017

 • προστέθηκαν 6 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 63η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Νέος Νόμος Ver. 1.00 – 30.10.2017

 • το τελικό κείμενου του νέου νόμου για τον Έλεγχο και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, όπως ψηφίσθηκε από τη βουλή στις 18.10.2017. Αναμένουμε τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει. Πιθανολογούμε ότι αυτό θα γίνει στις 04.11.2017, οπότε και λήγει η τελευταία ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών για τις δηλώσεις του Ν.4178/13.

Σχέδιο Νέου Νόμου Ver. 2.00 – 05.10.2017

 • προστέθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks)
 • προστέθηκαν πολλοί εξωτερικοί σύνδεσμοι
 • έγινε βελτίωση της μορφοποίησης του κειμένου
 • έγιναν μικρές διορθώσεις στο κείμενο

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 59.00 – 05.10.2017

 • προστέθηκαν 17 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 62η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 23.40 – 22.09.2017

 • ενσωματώθηκε η ΚΥΑ.39142/21.09.2017 που παρατείνει την προθεσμία των δηλώσεων κατά 30 ημέρες

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 58.00 – 30.08.2017

 • προστέθηκαν 2 ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (38η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 57.00 – 10.08.2017

 • προστέθηκαν 13 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 61η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 23.30 – 24.07.2017

 • ενσωματώθηκε η ΚΥΑ.32969/21.07.2017 που παρατείνει την προθεσμία των δηλώσεων κατά 60 ημέρες

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 56.00 – 24.07.2017

 • προστέθηκαν 24 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 60η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 23.20 – 03.07.2017

 • ενσωματώθηκε η ΚΥΑ.27002/07.06.2017 που παρατείνει την προθεσμία των δηλώσεων κατά 45 ημέρες

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 55.00 – 21.06.2017

 • προστέθηκαν 4 ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (37η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 54.00 – 24.05.2017

 • προστέθηκαν 18 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 59η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 53.00 – 18.05.2017

 • προστέθηκαν 36 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 58η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 23.10 – 06.05.2017

 • ενσωματώθηκε η ΚΥΑ.21779/04.05.2017 που παρατείνει την προθεσμία των δηλώσεων κατά ένα μήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 52.00 – 02.05.2017

 • προστέθηκαν 15 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 57η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 23.00 – 02.05.2017

 • ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις του άρθρου 54 βάσει του Ν.4464/17

Ver. 22.30 – 14.04.2017

 • προστέθηκε η Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας/πρωτ.5645/διεκπ.2611/11.11.2014 –  Ένταξη εκκλησιαστικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στη διαδικασία πολεοδομικής τακτοποιήσεως τού άρθρου 16 τού Ν.4178/2013

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 51.00 – 17.03.2017

 • προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (36η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 50.00 – 13.03.2017

 • προστέθηκαν 31 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 56η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου
 • προστέθηκαν 3 πρόσθετες ερωτήσεις-απαντήσεις από την 55η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου που προστέθηκαν μεταγενέστερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 49.00 – 13.02.2017

 • προστέθηκαν 24 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 55η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 22.20 – 10.02.2017

 • προστέθηκε η ΥΑ.6155/09.02.2017 (ΦΕΚ.364/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών μέχρι 08.05.2017

Ver. 22.10 – 14.01.2017

 • προσθήκη Εγγράφου ΔΑΟΚΑ 22032/24.07.2015 – Ρυθμίσεις με τον Ν.4178/2013 σε κοινόχρηστο χώρο ακίνητου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 48.00 – 19.01.2017

 • προστέθηκαν 23 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 54η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 22.00 – 28.12.2016

 • ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 23, 51 και 54 βάσει του Ν.4447/16
 • προστέθηκαν και οι τελευταίοι σύνδεσμοι προς Nόμους, Π.Δ. και Υ.Α.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 47.00 – 23.12.2016

 • προστέθηκαν 18 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 53η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 46.00 – 21.12.2016

 • προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 1 επιπλέον συνεδρίαση (35η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 45.00 – 19.10.2016

 • προστέθηκαν 7 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 52η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 21.00 – 11.10.2016

 • προστέθηκε η ΥΑ.47926/07.10.2016 (ΦΕΚ.3232/Β΄) για την παράταση των προθεσμιών μέχρι 08.02.2017
 • έγιναν σημαντικές αλλαγές στη μορφοποίηση το κειμένου που βελτιώνουν την αναγνωσιμότητα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 44.00 – 27.09.2016

 • προστέθηκαν 24 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 51η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 20.00 – 02.09.2016

 • τροποποίηση άρθρου 51 με τον Ν.4414/16
 • προσθήκη Υπουργικής Απόφασης 2275/2012 που αφορούσε τον Ν.4014/11 ισχύει όμως και για τον Ν.4178/13 (καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών)
 • προσθήκη Εγκυκλίου 1/2012 – Ν.4030/2011 και διευκρινήσεις στον Ν.4014/2011
 • προσθήκη Εγγράφου ΔΟΚΚ 20600/2012 – Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), σε αυθαίρετες κατασκευές
 • προσθήκη υποδείγματος έγγραφης ενημέρωσης Εγκυκλίου 4/2013
 • βελτιώσεις μορφοποίησης κειμένου, προσθήκη συνδέσμων και βελτίωση πίνακα περιεχομένων

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 43.00 – 04.08.2016

 • προστέθηκαν 5 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 50η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ver. 19.00 – 26.07.2016

 • οι «συχνές ερωτήσεις» του παραρτήματος 2 της Εγκυκλίου 3/2013 προστέθηκαν εμβόλιμα στο κείμενο του Ν.4178/13

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 42.00 – 26.07.2016

 • προστέθηκαν 7 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 49η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 41.00 – 23.07.2016

 • προστέθηκαν ερωτήσεις-απαντήσεις από 2 επιπλέον συνεδριάσεις (33η και 34η) ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΥΔΟΜ/ΚΜ

Ver. 18.40 – 19.07.2016

 • προστέθηκε το Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/30631/14.06.2016 που αφορά τη δυνατότητα τμηματικής νομιμοποίησης και τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής
 • προστέθηκαν ακόμα περισσότεροι σύνδεσμοι (Links) όπου υπάρχουν αναφορές σε άλλους νόμους

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 40.00 – 18.07.2016

 • προστέθηκαν 5 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 48η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 39.00 – 13.07.2016

 • προστέθηκαν 19 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 47η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ver. 38.00 – 22.06.2016

 • προστέθηκαν 19 ακόμα ερωτήσεις-απαντήσεις από την 46η σχετική σειρά του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Ίσως να σας ενδιαφέρει…