Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067 (ΦΕΚ 629/Β΄/25.04.2007):
«Η ασφαλιστική ενημερότητα, που απαιτείται για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, η οποία εκδίδεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

Έντυπο Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Έντυπο Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Ν.4495/17

Μεταξύ των αλλαγών που έφερε ο Ν.4495/17 είναι και η αλλαγή του εντύπου για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).

Το για ποιες ακριβώς εργασίες απαιτείται τέτοιου είδους έγκριση μπορείτε να το διαβάσετε στην §2 του άρθρου 29 Ν.4495/17.

Μέχρι στιγμής (15.12.2017) δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο επίσημο έντυπο από την πολιτεία.

νόμος 4495 του 2017

Λογισμικό ΤΕΕ δηλώσεων Ν.4495/17 – Διαφοροποιήσεις

Στο παρακάτω pdf αρχείο του ΤΕΕ, το οποίο αναρτήθηκε στις 20.11.2017, αναφέρονται οι διαφοροποιήσεις στο λογισμικό δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4495/17 σε σχέση με ό,τι ίσχυε.
Επεξεργαστήκαμε το αρχείο και προσθέσαμε σελιδοδείκτες.

Νέες ΤΟΤΕΕ

Νέες ΤΟΤΕΕ για ΠΕΑ & νέο λογισμικό ΤΕΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4003/Β΄/17.11.2017 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.182365 που αφορά την «Έγκριση και εφαρμογή των ΤΟTEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

Αναρτήθηκε και από το ΤΕΕ στον ιστότοπό του η νέα έκδοση (1.31) του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, προσαρμοσμένη στον νέο ΚΕΝΑΚ (βλ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/οικ.178581) και τις παραπάνω αναφερόμενες ΤΟΤΕΕ.

Σύμφωνα δε με ανακοίνωση στο BuildingCert.gr

Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Κόστος εργατοώρας για δεδομένο καθαρό μηνιαίο εισόδημα

Με το συνημμένο excel μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της εργατοώρας και τον απαιτούμενο ετήσιο/μηνιαίο/εβδομαδιαίο τζίρο σας.
Το excel είναι αρκετά παραμετρικό και πάρα πολύ απλό στη χρήση.
Εισάγετε τα πραγματικά ετήσια έξοδα του γραφείου σας κατά τα τελευταία έτη και βάσει προκύπτει ο μέσος όρων των ετήσιων εξόδων σας.
Στα έξοδα αυτά δεν υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Εισάγετε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα που επιθυμείτε να έχετε, μετά τους επιβαλλόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

TerraNesia

Ιστότοπος αγγελιών ακινήτων μόνο από ιδιοκτήτες

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα νέο, πολλά υποσχόμενο ιστότοπο για αγγελίες ακινήτων.

Απευθύνεται όχι σε μεσίτες, αλλά μόνο στους ιδιοκτήτες των προς πώληση και ενοικίαση ακινήτων, που επιθυμούν μόνοι τους, χωρίς τη βοήθεια επαγγελματιών μεσιτών και τις προμήθειες που συνεπάγεται η χρήση των υπηρεσιών τους, να προωθήσουν τα προς πώληση ή και ενοικίαση ακίνητά τους.

ΤτΕ - Δείκτης αξίας Κατοικιών - Αθήνα - Δ τρίμηνο 2016

Στατιστικά στοιχεία αγοράς ακινήτων (Δ΄ τρίμηνο 2016)

Δημοσιεύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος οι δείκτες αξιών κατοικιών του Δ΄ τριμήνου του 2016.
Ο ρυθμός μείωσης των τιμών των κατοικιών, «παλιών» (ηλικίας >5 ετών) και «νέων», όχι μόνο μειώθηκε δραματικά το έτος που μόλις πέρασε, αλλά είχαμε και μια μικρή αύξηση το τελευταίο τρίμηνο.